olvrenkum

Op zondagmiddag 20 oktober 2019 vindt in het Mariabedevaartsoord Renkum de jaarlijkse Gelderse bedevaart plaats ter ere van Maria van Renkum, de Vrouwe van Gelderland.
Gelderlanders worden hiervoor uitdrukkelijk uitgenodigd, maar uiteraard is iedereen welkom.
Het programma begint 14.00 uur met bloemenprocessie en rozenkransgebed, 14.30 uur: Feestelijke eucharistieviering met muzikale begeleiding door leden van het Arnhems Kevelaerkoor o.l.v. dirigente Monique Verhoeven, Organist is Ton Nagel van de St Janskathedraal s’-Hertogenbosch.
Hoofdcelebrant is pastoor drs. Tuan T. Nguyen van de RK parochie Sint Eusebius te Arnhem.

15.45 uur: Lof van het Allerheiligste Sacrament
Vanaf circa 16.15 uur is er in de pastorie gelegenheid voor ontmoeting.
Kinderen kunnen meelopen in de bloemenprocessie. Ze dienen dan uiterlijk 13.45 uur in de kerk aanwezig te zijn.
Kosten deelname: vrijwillige bijdrage.

Adres:
R.K. Bedevaartskerk O.L.V. Ten Hemelopneming Dorpsstraat 1, 6871 AA Renkum. Tel.nr 0317- 312321/ 06-19344199
Via OV bereikbaar met buslijn 352, uitstaphalte Don Boscoweg Renkum.

Fotokrant

Go to Top