kevelaer

Donderdagmorgen 11 augustus even na achten vertrokken we met de bus vanuit Elden richting Kevelaer onder leiding van broedermeester Marga Kox. Er hing een gezellige sfeer, er werd gebeden en gezongen. Anton Rütenfrans en Martin Bouma konden helaas wegens ziekte niet mee. In Kevelaer aangekomen, liepen we onder begeleiding van de harmonie in processie naar de grote Maria-basiliek. Het beeld van Maria voorop.

In de prachtige basiliek volgde een indrukwekkende Latijnse eucharistieviering. Er was een koor van ongeveer 100 mensen, de harmonie speelde weer en er was mooie orgelmuziek. Na deze viering bezochten we de genadekapel.

Na twaalven hadden we een uurtje "vrij" om te genieten van een lekkere lunch in een van de vele restaurantjes in Kevelaer.
Na het eten konden we kiezen om buiten de grote kruisweg te lopen of binnen de kleine. De pastores lazen een tekst bij elke statie en tussendoor werd er gezamenlijk gezongen.
Daarna was er gelegenheid om je eigen weg te gaan: de kerken en genadekapel bekijken, een kaarsje opsteken, een kopje thee drinken of in souvenirwinkeltjes neuzen.
Om kwart voor vier kwamen we weer bij elkaar in de basiliek voor de Mariaviering en het lof. Bijzonder om met zoveel mensen samen te bidden en te zingen. Het Ave Maria, gezongen door het grote koor, klonk geweldig.

Tijdens het plechtige lof was er gelegenheid de souvenirs te laten zegenen.
Ook onder de Goddelijke zegen (regen) liepen wij naar de bussen, waarmee we na deze prachtige lange dag weer naar huis reden.
Onderweg werd nog een reisgebed gebeden en las Ton van Hameren een mooi gedicht voor.
Rond 20.00u. kwamen we in Elden aan, waarna we ieders ons weegs gingen, maar wel een inspirerende ervaring rijker.

160811 Bedevaart Kevelaer 3

Gemma Burghout
Ria Span

Alleen zijn,
Alleen zijn betekent niet eenzaam
Alleen zijn niet als straf
Alleen zijn met mooie gedachten
Gedachten neemt niemand je af.

Alleen zijn met dierbare doden
Alleen zijn met de herinnering
Aan tijden die lang zijn vervlogen
Aan alles wat kwam en nog ging.

Alleen ongestoord in je kamer
De dingen vertrouwd om je heen
Een rustig en zuiver geweten
Dan ben je gelukkig …….. alleen.

Wie zo het alleen zijn kan dragen
Wie zo zich verzoent met zijn lot
Die spreekt niet van eenzame dagen
Die leeft in vertrouwen met God.

Ton van Hameren

Fotokrant

Go to Top