rvkAfgelopen vrijdag kwam de Raad van Kerken Arnhem bij elkaar ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan. Vier sprekers gaven ons een inkijkje in de de huidige stand van zaken, maar ook een visie op de kerk van de toekomst. Het was een boeiende en inspirerende middag, maar ook bleek dat er geen duidelijk beeld kon worden gegeven wat de toekomst ons gaat brengen in het kerkelijk landschap.

Nieuwe Beleidsplan

Dezelfde vraag kwam op onze eigen tafel terecht toen we op zaterdagmorgen bij elkaar kwamen in Velp om na te denken over het nieuwe beleidsplan van de Eusebiusparochie. Na dat we eerst kritisch gekeken hadden naar de visie en missie die het team geformuleerd had, was er een ronde langs vier tafels. Bij elke tafel lagen drie speerpunten die het team had aangedragen voor de komende drie jaar.  Er werd stevig gediscussieerd en de speerpunten werden dan ook van de nodige kanttekeningen voorzien. Aan het team nu de taak om dit weer verder op te pakken en te gaan omvormen tot een goed en bruikbaar beleidsplan.

Na een voedzame én duurzame lunch met een heerlijke soep, konden we allen weer gesterkt naar huis gaan!

Fotokrant

Go to Top