aartsbisdomPer 1 mei 2015 is een nieuwe klachtenprocedure in werking getreden binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland: het Reglement R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag. Deze klachtenprocedure maakt onderdeel uit van een bouwwerk voor de aanpak en preventie van seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag. Onder de maatregelen die de R.-K. Kerk heeft genomen ter preventie is de invoering van de eis van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor de benoeming van priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers, het aannemen van kandidaten hiervoor en de aanstelling van bepaalde categorieën vrijwilligers en functionarissen. Met de ‘Gedragscode Pastoraat’ sluit de Kerk aan bij gedragscodes die in andere sectoren van de samenleving gangbaar zijn. Een antecedentenonderzoek was reeds sinds 2005 verplicht bij de benoeming van priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers, wanneer zij overstapten naar een ander bisdom of een andere religieuze instelling. Lees HIER het hele document!

Fotokrant

Go to Top