waardDe Parochie Sint Eusebius blijft voor de continuering voor haar activiteiten volledig afhankelijk van uw donaties/bijdragen. Willen wij ons als geloofsgemeenschap kunnen blijven inzetten voor parochianen en mensen die hulp nodig hebben, dan is uw financiële bijdrage (blijvend!) hard nodig. Velen van u gaven afgelopen jaar een financiële bijdrage en/of een bijdrage als vrijwilliger in de vorm van uw tijd. Wij zijn u daarvoor zeer dankbaar! U kunt hier het machtigingsformulier downloaden. 

Ook dit jaar hopen wij op uw bijdrage. Daarmee wordt gewerkt aan een gezonde parochie! De parochie heeft net als vele andere goede doelen de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor u over donaties, schenkingen en legaten aan de parochie geen belasting verschuldigd bent. U kunt op verschillende manieren uw kerkbijdrage regelen:

  1. U kunt een bedrag overschrijven van uw eigen bankrekening naar de bankrekening van de RK Parochie Sint Eusebius te Arnhem, te weten ING 20 44 764 (IBAN: NL44INGB0002044764).
  2. U kunt ook een opdracht tot periodieke overschrijving invullen en deze naar uw bank zenden. De opdracht tot periodieke overschrijving kan te allen tijde door uzelf worden ingetrokken.
  3. Het meest gemakkelijk en financieel aantrekkelijk voor de parochie is een machtiging tot automatische incasso. U machtigt de parochie om bij uw bank bijvoorbeeld maandelijks (of per kwartaal) een vast bedrag van uw rekening af te schrijven. Een machtiging tot automatische incasso kan op elk gewenst moment worden gewijzigd of stopgezet bij de parochie. Bovendien kan het bedrag van de automatische incasso tot 56 dagen na de datum van afschrijving worden teruggeboekt. Voor het afgeven van een machtiging tot automatische incasso kunt u het incassoformulier op de andere zijde van deze brief invullen en na ondertekening ‘portvrij’ retourneren aan ons Centraal-Secretariaat, Antwoordnummer 1340, 6800 VC Arnhem.
  4. Als u zich verplicht tot een periodieke schenking van vijf jaar middels een notariële akte, mag u jaarlijks het gehele geschonken bedrag aftrekken in uw belastingaangifte. De parochie betaalt de kosten van de fiscaal vereiste notariële schenkingsakte. Het gedenken van de parochie in uw testament is ook een goed doel. Wij leggen u graag uit hoe dat gaat. Via deze link kunt u het voordeel van notarieel schenken berekenen


 

Fotokrant

Go to Top