bogaardDe bezoekgroep van de Sint Eusebiusparochie bestaat uit een aantal vrijwilligers. Samen met de pastores zetten zij zich in om contacten aan te gaan met mensen die daarom vragen.

We willen er zijn voor mensen die vragen hebben over de zin van het leven. De band met de parochie van mensen staat niet centraal.

Wij bieden contact of bezoek door een ervaren vrijwilliger of pastor voor ieder die behoefte heeft aan een gesprek over levens – of zinvragen.

Wij bieden aandacht en een luisterend oor en kunnen eventueel ook bemiddelen bij materiële ondersteuning. Wij werken op basis van respect voor elke persoon en zijn situatie en op voet van gelijkwaardigheid met aandacht voor wat iemand vraagt. Wij doen dit met een open oog en hart voor de ander.

Wilt u gebruik maken van onze bezoekgroep? Neem dan contact op met ons centrale secretariaat no.: 026 - 4424567

LogoEusebius

Fotokrant

Go to Top