misbruikIn nummer 6 van ons parochieblad de WijnPers (2013) stond een met ons gedeeld verhaal over seksueel misbruik in de kerk, dat binnen onze eigen parochie in de jaren zestig en zeventig heeft plaatsgevonden.
De afgelopen jaren is er, mede door het werk van de commissie Deetman veel meer bekend geworden over misbruik en is er een onafhankelijk meldpunt voor slachtoffers opgericht. Voor het geval  u vragen, opmerkingen en/of klachten heeft m.b.t. misbruik in de katholieke kerk willen wij u, naast het beschikbaar hiervoor zijn van ons eigen pastoraal team, daarom wijzen op het bestaan van de site Meldpunt Seksueel Misbruik RKK www.meldpuntmisbruikrkk.nl
Daarnaast willen we u verwijzen naar het volgende artikel: Gedragscode Pastoraat

 

Fotokrant

Go to Top