waardGeen notariële akte meer nodig voor het doen van een periodieke gift aan de parochie.

Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting als u deze had vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. Een schriftelijke overeenkomst met de parochie waaraan u de gift doet is voldoende.

HIER is het formulier te downloaden dat hiervoor moet worden gebruikt.

Daar zijn ook de voorwaarden te lezen. De formulieren met de bijbehorende toelichting zijn ook te verkrijgen bij het centrale secretariaat. Eén telefoontje is voldoende om u de formulieren toe te sturen. Na volledige invulling van het formulier is 1 exemplaar bestemd voor de parochie en 1 exemplaar voor uw eigen administratie. De ingevulde formulieren hoeven dus niet naar de belastingdienst te worden verstuurd. Als u verdere vragen heeft of problemen bij de invulling dan kan de penningmeester u daarbij behulpzaam zijn.

Fotokrant

Go to Top