tn laudenkoorElke eerste zondag van de maand is er een Laudenviering in de Walburgis in Arnhem. 

De lauden zijn een onderdeel van het getijdengebed, een meditatieve gebedsvorm die men in de kloosters beoefent.

De kern van deze viering bestaat uit enkele psalmen die het Laudenkoor samen met de kerkbezoekers zingt. De akoestiek van de kerk geeft een bijzondere en inspirerende klank aan de stem.

Het Laudenkoor staat onder leiding van Monique Verhoeven, tevens dirigent van het Pelgrimskoor en het Projectkoor in de Eusebiusparochie en enkele niet-kerkelijke koren in de regio Arnhem-Nijmegen.
Voorafgaand aan iedere viering wordt er door het koor in de pastorie naast de Walburgis één keer gerepeteerd, op een dinsdagavond van 19.30 - 21.30 uur.

lauden koor

De koorleden krijgen tevoren per mail de liederen en psalmen, in de vorm van bladmuziek en door de dirigente ingezongen mp3’s (deze zijn op de computer te beluisteren). Ieder oefent de muziek thuis in, waardoor er in de repetitie weinig tijd gaat zitten in het instuderen, en er veel aandacht is voor de muzikaliteit, betekenis en afwerking van de muziek en zang. (En ook voor de broodnodige gezelligheid natuurlijk!)
Nieuwe koorleden zijn welkom!
Contactpersoon van het koor is Mia Bosman tel: 026-4431645

Fotokrant

Go to Top