1ecommunieOp welke leeftijd doen de kinderen hun eerste communie?

Vanaf groep 4 van de basisschool kunnen kinderen meedoen aan de eerste communie. Zij
ontvangen (via hun ouders) daartoe een uitnodiging. Zijn de kinderen ouder (groep 5 of 6) dan kunnen ze ook meedoen, maar gaat een eventuele deelname in overleg.

Hoe meld ik mijn kind aan voor de eerste communie?
In het najaar krijgen de ouders van de kinderen die in de ledenadministratie staan met de juiste leeftijd een uitnodiging. De eerste communie wordt verder aangekondigd in het parochiemagazine 'De Wijnrank', op scholen (o.a. middels een poster) en in huis-aan-huisbladen.
Ouders kunnen hun kinderen aanmelden aan het parochie-secretariaat: tel. 4424567 (ma. t/m vr. van 10.00 – 13.00 uur). Daarna worden ouders uitgenodigd voor de informatieavond.

Hoe vindt de voorbereiding van de 1e-communieviering plaats?
In een viertal bijeenkomsten, een voorstelviering en een rondleiding in de kerk worden de kinderen voorbereid op de eerste communie; het project ‘DOOR DE POORT’ is daartoe de leidraad, begeleid door leden van de werkgroep, geholpen door enkele ouders. 

Naast de kinderbijeenkomsten zijn er drie ouderbijeenkomsten: een informatiebijeenkomst, een meer inhoudelijke (gespreks)bijeenkomst en een evaluatiebijeenkomst.
Aan het begin van het traject is er een gezinsviering in de Onze Lieve Vrouwe kerk te Velp en in de Lucaskerk waarin de kinderen zich voorstellen aan de gemeenschap.

Hoe gaat de eerste communieviering eruit zien?
De viering heeft een kindvriendelijke, feestelijke sfeer. Elk jaar weer krijgen de 1ecommunievieringen een thema mee naar aanleiding van een (aangepast) Bijbelverhaal, voorbereid door de werkgroep.

In de viering wordt de doopkaars van de kinderen gebruikt (door hen meegebracht) en krijgt elk kind een kleine taak in de viering. Bij de communie komen de eerste-communiekinderen als eerste naar voren om het brood te ontvangen.

We werken met een vaste fotograaf. Enige tijd na de viering zullen de ouders een link ontvangen om de digitale foto’s te downloaden.

Fotokrant

Go to Top