Adventsactie 2023: Alle kinderen mogen kind zijn

Ieder kind heeft recht op een gezond leven, op een opleiding en bescherming. Het klinkt vanzelfsprekend, maar toch zijn er wereldwijd maar liefst 160 miljoen kinderen die niet of nauwelijks naar school gaan. In plaats van onbezorgd te spelen en te leren, maken ze lange dagen om wat geld te verdienen, vaak onder gevaarlijke en ongezonde omstandigheden.

Denk aan kinderen die in de mijnbouw werken, in fabrieken of in de brandende zon op plantages. Kinderarbeid belemmert de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van kinderen, onder andere doordat de kinderen niet (of bijna niet) naar school gaan. Gevaarlijk werk is al het werk dat de gezondheid en veiligheid van kinderen beschadigt.

De kans dat deze kinderen later een goed inkomen kunnen verdienen en aan het zware, onderbetaalde werk kunnen ontsnappen is klein: ze hebben immers nauwelijks tot geen gelegenheid gehad een opleiding te volgen.

Kinderarbeid

Jaarlijks steunt Adventsactie projecten die zich vooral richten op kinderen en dit jaar op kinderen en jongeren die meewerken om het gezinsinkomen te verbeteren en daarom niet of nauwelijks naar school gaan. Daarom is er extra aandacht aan het belangrijke onderwerp kinderarbeid. Omdat ieder kind recht heeft om kind te zijn.

We zetten tijdens de Advent vier projecten extra in de schijnwerpers.

Onderwijs voor kinderen in baksteenfabrieken in India

Het werk in baksteenfabrieken in India is zwaar en ongezond, helemaal voor kinderen. Ze maken lange dagen en gaan niet naar school. Op speciale crèches en scholen bij de fabrieken krijgen de jonge kinderen een opleiding, gezond eten en goede zorg.

Schooldiploma voor werkende kinderen in Pakistan

Miljoenen kinderen in Pakistan gaan nauwelijks naar school: hun ouders hebben er geen geld voor en de kinderen moeten al jong meewerken om wat extra geld te verdienen voor het gezin. Een speciaal schoolprogramma geeft ze toch de opleiding waar ze recht op hebben. 

Jonge migranten uit Bangladesh kwetsbaar voor misbruik

In Bangladesh leven talloze gezinnen van het geld dat hun familieleden in het buitenland verdienen. Onder deze migranten zijn ook veel kinderen. Zij zijn extra kwetsbaar en lopen groot risico in handen te vallen van mensenhandelaren. Speciale voorlichtingsprogramma’s en een opleiding maken de jonge migranten weerbaarder.

Jonge mijnwerkers naar school in DR Congo

De Democratische Republiek Congo is rijk aan kostbare grondstoffen, waaronder kobalt, een essentieel onderdeel van oplaadbare batterijen. Tienduizenden kinderen worden ingezet bij de winning. Ze worden uitgebuit en doen bovendien ongezond en gevaarlijk werk. Met een opleiding kunnen ze een betere toekomst opbouwen.

Hoe U kunt helpen?

Alle steun is welkom. Uw bijdrage maakt hoe dan ook verschil.

Kijk voor meer informatie op www.adventsactie.nl

Of doneer uw bijdrage via de QR-code of IBAN nr.

NL21 INGB 000 000 5850 Adventsactie te Den Haag