Feest van de Goddelijke barmhartigheid (7 april 2024)

Op zondag 7 april 2024– Beloken Pasen– vindt in de Mariabedevaartskerk in Renkum, Dorpsstraat 1 van 15.00 u tot 17.00 u het internationale wereldwijde feest van de Goddelijke barmhartigheid plaats.

Op Barmhartigheidszondag wordt in de hele wereld gevierd dat God de berouwvolle zondaar vergeving zal schenken. Hij beloofde gelovigen, die op deze zondag naderen tot het sacrament van boete en verzoening en de Eucharistie, bijzondere genaden zullen ontvangen, nl. de vergeving van de zonden en ook vergeving van de straf door de zonden.

Het programma begint met het Heilig Uur om 15.00 uur met de Rozenkrans van van de Goddelijke Barmhartigheid bij het genade schilderij van de barmhartige Jezus. Tevens zijn er schilderijen verkrijgbaar (vrijwillige bijdrage).

Aansluitend is er uitstelling van het Allerheiligste Sacrament met tevens biechtgelegenheid.

Om 16.00 uur is de eucharistieviering met celebrant priester Koos Smits.

Het programma wordt muzikaal begeleid door het duo ‘Magnificat’ uit Utrecht.

Na afloop is er een gezellige ontmoeting met koffie/thee en snacks in de pastorie. Toegang gratis.