Uitnodiging diocesane Gezinsdag (28 september 2024)

Graag nodigen we alle gezinnen uit voor de diocesane Gezinsdag op zaterdag 28 september. Het thema van deze dag is ‘Symfonie van gebed’. Op deze dag nodigen we de gezinnen uit samen op weg te gaan en op een interactieve wijze verschillende vormen en manieren van gebed te ontdekken.  
We willen u vragen om deze uitnodiging door te sturen aan de gezinnen in uw parochie. Tevens vragen we u om er bekendheid aan te geven door de uitnodiging te publiceren op uw website, sociale media en in uw parochieblad of nieuwsbrief. U kunt hiervoor de bijgevoegde flyer gebruiken alsook het bericht op de website van het Aartsbisdom. Er zullen binnenkort ook nog papieren flyers naar de parochie worden gestuurd. We vragen of u deze een duidelijke plek wilt geven in de kerken van uw parochie.  

Hier vindt u de uitnodiging op de website van het Aartsbisdom.  

Aanmelden voor de diocesane Gezinsdag graag vóór 20 september via het aanmeldformulier op de website.