Aanvragen PCI  januari t/m april 2022

Totaal
aanvragen  

1.
 Ondersteuning  
Begeleiding

2.
Financiële
 ondersteuning  

3.
 Administratief/  
Noodpakket

 Combinatie  
van
1 en 2 of 3

 Doorverwezen  
in behandeling 

Niet
 gehonoreerd  

30

0

13

10

3

3

1

 

Aanvragen PCI  januari t/m februari 2022

Totaal
aanvragen
1.
Ondersteuning
Begeleiding
2.
Financiële
ondersteuning
3.
Administratief/
Noodpakket
Combinatie
van
1 en 2 of 3
Doorverwezen
in behandeling
Niet
gehonoreerd
11045110

Aanvragen PCI  januari t/m maart 2022

Totaal
aanvragen

1.
Ondersteuning
Begeleiding

2.
Financiële
ondersteuning

3.
Administratief/
Noodpakket

Combinatie
van
1 en 2 of 3

Doorverwezen
in behandeling

Niet
gehonoreerd

19

0

7

7

3

2

0