Aanvragen PCI  januari t/m augustus 2022

Totaal
 aanvragen 

1.
 Ondersteuning 
Begeleiding

2.
Financiële
 ondersteuning 

3.
 Administratief/ 
Noodpakket

 Combinatie 
van
1 en 2 of 3

 Doorverwezen 
in behandeling  

Niet         
 gehonoreerd   

48

0

25

11

5

6

1

 

Aanvragen PCI  januari t/m juli 2022

Totaal
aanvragen  

1.
 Ondersteuning  
Begeleiding

2.
Financiële
 ondersteuning  

3.
 Administratief/  
Noodpakket

Combinatie 
van
1 en 2 of 3

 Doorverwezen 
 in behandeling 

Niet
 gehonoreerd  

40

0

19

11

5

4

1

Aanvragen PCI  januari t/m april 2022

Totaal
aanvragen  

1.
 Ondersteuning  
Begeleiding

2.
Financiële
 ondersteuning  

3.
 Administratief/  
Noodpakket

 Combinatie  
van
1 en 2 of 3

 Doorverwezen  
in behandeling 

Niet
 gehonoreerd  

30

0

13

10

3

3

1

 

Aanvragen PCI  januari t/m februari 2022

Totaal
aanvragen
1.
Ondersteuning
Begeleiding
2.
Financiële
ondersteuning
3.
Administratief/
Noodpakket
Combinatie
van
1 en 2 of 3
Doorverwezen
in behandeling
Niet
gehonoreerd
11045110

Aanvragen PCI  januari t/m maart 2022

Totaal
aanvragen

1.
Ondersteuning
Begeleiding

2.
Financiële
ondersteuning

3.
Administratief/
Noodpakket

Combinatie
van
1 en 2 of 3

Doorverwezen
in behandeling

Niet
gehonoreerd

19

0

7

7

3

2

0

 

Uitgaven van  januari t/m april 2022
Individueel €                2.318,00
In Sodba verband €                            –  
Projecten €                   585,00
Totaal €                2.903,00
(Uitgaven excl.kosten en afdracht DKCI)
  
Om onze hulp te kunnen bieden is,behalve
de inzet van vrijwilligers, ook uw financiele steun nodig.
(zie” Hoe bijdragen”) 
  
Inkomsten van januari t/m april 2022
Collecten €                   743,80
Giften/schenkingen €                   965,00
Totaal €                1.708,80
(Inkomsten excl.rente en dividend)
  
Specificatie collecten
30 januari €                   360,00
27 februari €                   383,80
22 mei 
12 juni 
7 augustus 
4 september 
25 september 
13 november 
24 december 
25 december 
  €                   743,80
  
  
Wij bedanken U voor uw bijdragen.