Activiteiten

oikomene

Gezamenlijke kerken van Arnhem

De gezamenlijke kerken van Arnhem, vraagt ons gebed in de voorbede, om open te staan voor de Criminaliteit in Arnhem.
Laten we bidden voor de veiligheid in de stad, want het blijkt dat het gevoel van veiligheid afneemt onder de mensen.
Bidden we voor de politie en de handhavers in de stad, dat ze kracht en wijsheid krijgen om goed om te gaan met situaties van onveiligheid.
Bidden we ook voor de samenwerking tussen de top van politie, gemeente en openbaar ministerie, dat er goed wordt gewerkt en juiste besluiten worden genomen.

Mensen onderweg

De jaarlijkse vastenactiecampagne staat dit keer in het teken van mensen die hun huis moesten
verlaten. Zij ontvluchten bijvoorbeeld oorlog en geweld of grote natuurrampen, anderen zijn van hun land gezet. Allemaal proberen ze elders een nieuw bestaan op te bouwen. Hieronder een aantal artikelen over deze vastenactie!

Mensen onderweg

Mensen op de vlucht

Campagne verhaal

rozenkrans

Meimaand Mariamaand

In de meimaand willen wij graag de traditie van het rozenkrans bidden in ere houden!
Op de vrijdagen in de maand mei ( 5 – 12 – 19 en 26 mei ) zal de Rozenkrans
worden gebeden in de Emmaüskerk aanvang 11.00 uur.
U wordt van harte uitgenodigd om mee te bidden.
Na afloop is er gelegenheid om even bij te praten onder het genot van een kopje
koffie of thee.

hulpvraag

Iemand verliezen.. en toch weer verder gaan

Herkent u dit?
Als iemand overlijdt, is dat een emotionele en ingrijpende gebeurtenis. Het heeft tijd nodig om het verdriet en het gemis een plek te geven. In het begin luisteren mensen. Maar na verloop van tijd wordt dat minder. Sommigen zeggen: ‘Je moet er maar overheen zijn!’ Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Toch moet je verder en dat wil je ook!

Zie de flyer hieronder

https://www.eusebiusparochie.nl/wp-content/uploads/2022/10/aankondiging-MiR-kerkbladen-^LM-VenT-Arnhem-en-Dieren-voor-2023.pdf

Kevelaer

Bedevaart Arnhemse Broederschap

De stichting Arnhemse broederschap Onze Lieve Vrouw van Kevelaer heeft als doel om minimaal één keer per jaar een bedevaart te organiseren naar de bedevaartplaats Kevelaer. Elke 1e zaterdag van oktober organiseert de broederschap deze bedevaart. U kunt zich opgeven via de website. Ook kunt telefonisch informatie opvragen over de bedevaart. Tel: 026-3614556 of 06-24515302
Clemens Zewald, Voorzitter Arnhems Broederschap O.L.V. van Kevelaer.
www.arnhemsebroederschapkevelaer.nl

Lourdes

Op bedevaart naar Lourdes

Meestal een keer in de twee jaar en met de bedevaart van het bisdom Utrecht, bieden wij de mogelijkheid aan om samen op reis te gaan naar Lourdes. Dat kan per bus zijn of per trein of vliegtuig. Als u belangstelling hebt voor deze bedevaart en graag wilt weten welke mogelijkheden er zijn en wanneer er weer een bedevaart gepland wordt, kunt u contact opnemen met Diaken Ronald Heinen (ronald.heinen@eusebiusparochie.nl)

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert in 2023 voor de vijfde keer een bisdombedevaart naar Lourdes. Eerdere edities trokken steeds minstens 1.000 pelgrims, van jong tot oud, uit alle parochies van het aartsbisdom. De voorbereidingen voor deze lustrumbedevaart zijn inmiddels van start gegaan.