Activiteiten

oikomene

Gezamenlijke kerken van Arnhem

De gezamenlijke kerken van Arnhem, vraagt ons gebed in de voorbede, om open te staan voor vakantiegangers.

Laten we bidden voor hen die op pad zijn, dat ze ook weer veilig thuis mogen komen.

Maar laten we ook bidden voor diegenen die thuis moeten blijven, of die thuis blijven wachtend op de terugkerende vakantiegangers, dat hen allen een goede tijd wordt gegeven.

 

Lourdes

Op bedevaart naar Lourdes

Meestal een keer in de twee jaar en met de bedevaart van het bisdom Utrecht, bieden wij de mogelijkheid aan om samen op reis te gaan naar Lourdes. Dat kan per bus zijn of per trein of vliegtuig. Als u belangstelling hebt voor deze bedevaart en graag wilt weten welke mogelijkheden er zijn en wanneer er weer een bedevaart gepland wordt, kunt u contact opnemen met Diaken Ronald Heinen (ronald.heinen@eusebiusparochie.nl)

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert in 2023 voor de vijfde keer een bisdombedevaart naar Lourdes. Eerdere edities trokken steeds minstens 1.000 pelgrims, van jong tot oud, uit alle parochies van het aartsbisdom. De voorbereidingen voor deze lustrumbedevaart zijn inmiddels van start gegaan.

Kevelaer

Bedevaart Arnhemse Broederschap

De stichting Arnhemse broederschap Onze Lieve Vrouw van Kevelaer heeft als doel om minimaal één keer per jaar een bedevaart te organiseren naar de bedevaartplaats Kevelaer. Elke 1e zaterdag van oktober organiseert de broederschap deze bedevaart. U kunt zich opgeven via de website. Ook kunt telefonisch informatie opvragen over de bedevaart. Tel: 026-3614556 of 06-24515302
Clemens Zewald, Voorzitter Arnhems Broederschap O.L.V. van Kevelaer.
www.arnhemsebroederschapkevelaer.nl
De bedevaart naar Kevelaar is gepland op zaterdag 1 oktober 2022.
De openingsviering is op 8 mei en de slotviering op 23 oktober, beide in de Martinuskerk op zondag om 11.30 uur.