Activiteiten/Berichten

Kevelaer

Bedevaart Arnhemse Broederschap

De stichting Arnhemse broederschap Onze Lieve Vrouw van Kevelaer heeft als doel om minimaal één keer per jaar een bedevaart te organiseren naar de bedevaartplaats Kevelaer. Elke 1e zaterdag van oktober organiseert de broederschap deze bedevaart. U kunt zich opgeven via de website. Ook kunt telefonisch informatie opvragen over de bedevaart. Tel: 026-3614556 of 06-24515302
Clemens Zewald, Voorzitter Arnhems Broederschap O.L.V. van Kevelaer.
www.arnhemsebroederschapkevelaer.nl
De bedevaart naar Kevelaar is gepland op zaterdag 1 oktober 2022.
De openingsviering is op 8 mei en de slotviering op 23 oktober, beide in de Martinuskerk op zondag om 11.30 uur.

Synodaal

Synodaal proces

Op initiatief van paus Franciscus roepen onze bisschoppen ons op om met hernieuwd enthousiasme Samen de Weg van Christus te vinden en te gaan (synodale proces). Als pastoor van de St. Eusebiusparochie nodig ik u dan ook allen van harte uit om deel te nemen aan de geloofsgesprekken die ons op die weg kunnen helpen. In de maanden februari en maart zult u aansluitend op een viering op elke locatie aan een geloofsgesprek deel kunnen nemen. De bisschoppen zullen alle resultaten van de geloofsgesprekken inbrengen in de vergadering van de bisschoppensynode in Rome in oktober 2023. Wij als parochie zullen de resultaten van de gesprekken vanzelfsprekend gebruiken voor het beleid van onze parochie.

De bijeenkomsten van het synodale proces zijn in elke kerk binnen de parochie St. Eusebius.
Kunt u in uw eigen kerk niet aanwezig zijn, dan is het mogelijk aan te sluiten in een andere kerk.
Onderstaand vindt u de data van alle bijeenkomsten.
U kunt zich opgeven via het centrale secretariaat. Tel: 026-4424567
Vermeld graag op welke locatie u aanwezig wilt zijn.
06 februari – Martinus
13 februari – Jansbeek Ekklesia
20 februari – Lucas
27 februari  – OLV visitatie
06 maart – Emmauskerk
13 maart – Jongeren hele parochie
16 maart – Samenwerkende organisaties
U ontvangt nader bericht over tijdstip, lunch en coronamaatregelen.
Flyer Synodaal proces

eerste communie_11

Eerste Heilige Communie 2022

In februari starten er twee trajecten van voorbereiding op vieringen van de Eerste Heilige Communie. Kinderen nemen dan voor het eerst volledig deel aan de Eucharistie. Zij mogen dan voor de eerste keer de heilige Communie ontvangen; het heilig Brood, Lichaam van Christus. De data van deze vieringen zijn:
15 mei 2022 in de H. Lucaskerk
22 mei 2022 in de H. Martinuskerk
Kinderen in de leeftijd van groep 4 van de basisschool komen in aanmerking voor voorbereiding op de Eerste H. Communie.
Opgave kan door telefonisch uw kind aan te melden via het parochiesecretariaat, tel.nr. 026-4424567.
Datum informatieavonden:
dinsdag 1 febr. 2022 in de Emmauskapel, St. Ganghulphusplein 5, Arnhem (voor locatie Lucaskerk)
woensdag 2 febr. 2022 in de Emmauskapel, St. Ganghulphusplein 5, Arnhem (voor locatie Martinuskerk)

Lourdes

Op bedevaart naar Lourdes

Meestal een keer in de twee jaar en met de bedevaart van het bisdom Utrecht, bieden wij de mogelijkheid aan om samen op reis te gaan naar Lourdes. Dat kan per bus zijn of per trein of vliegtuig. Als u belangstelling hebt voor deze bedevaart en graag wilt weten welke mogelijkheden er zijn en wanneer er weer een bedevaart gepland wordt, kunt u contact opnemen met Diaken Ronald Heinen (ronald.heinen@eusebiusparochie.nl)

Rouwverwerking

Iemand verliezen en toch weer verder gaan

In de komende periode bieden wij aan: een serie van zes bijeenkomsten, bestemd voor nabestaanden van iemand die is overleden.
Dat kan een partner zijn, maar misschien ook een familielid of een hele goede vriend, nog maar pas, of al wat langer geleden.
Onderstaand vindt u nadere informatie. De huidige groepen zitten vol. In januari 2022 gaan we weer starten met nieuwe groepen.
Op 17 januari in Dieren en op 24 januari in Arnhem
Flyer Arnhem/Dieren

oikomene

Gezamenlijke kerken van Arnhem

De gezamenlijke kerken van Arnhem, vraagt ons gebed in de voorbede, om open te staan voor de medelanders uit het Midden Oosten. We bidden en danken dat deze mensen een plek hebben gevonden bij ons in de straat, op ons werk of op school. We bidden voor hen die in twee culturen leven, moeite hebben om te aarden hier en voor jongeren die in de clash komen tussen de verschillende culturen. We bidden voor de Arnhemmers, dat zij liefde, mededogen en wijsheid hebben en open staan voor de gastvrijheid van medelanders.