Activiteiten

oikomene

Gezamenlijke kerken van Arnhem

De gezamenlijke kerken van Arnhem, vraagt ons gebed in de voorbede, om open te staan voor de  laaggeletterden
Bidden we dat deze groep mensen zich niet schamen voor het niet kunnen lezen, rekenen of schrijven, dat ze hulp durven te vragen zodat mogelijkheden worden ontdekt en/of dat hulpverleners hun signalen goed opmerken van het niet kunnen. 
We danken voor de organisaties die zich inzetten voor deze groep en de vele vrijwilligers. 

Mini Wereld Jongerendag op Ameland

Wat kun je verwachten?

  • Samen een weekend op een eiland
  • Strand en zee op loopafstand
  • Eucharistieviering met bisschop als hoofdcelebrant
  • Avond van barmhartigheid
  • Inhoudelijke en creatieve workshops
  • Geloofsgesprekken
  • Nieuwe vrienden maken die ook gelovig zijn
  • Jongeren ontmoeten die meegaan naar de WJD in Lissabon of zich erop oriënteren.

Voor meer info zie:
https://www.wjd.nl/wjdhome-27-29-januari-2023/

Afbeelding1

Helpt u mee aan een nieuwe tegelvoer?

De beschadigde altaarvloer in de St. Martinuskerk is aan vervanging toe. Er zijn 6000 tegeltjes nodig om precies dezelfde vloer te leggen met mooie, hele tegels. Wij vragen daarom uw financiële hulp.
Een tegeltje kost €1,50 en een vierkante meter kost €150,00. U kunt bijvoorbeeld een tegeltje, een vierkante meter of veelvoud ervan doneren.
Sponsor de tegelvloer met uw bijdrage op de bankrekening RK Parochie Sint Eusebius
NL44 INGB 0002 044764 onder vermelding van ‘Actie tegelvloer St. Martinus’.
Wilt u een origineel tegeltje als aandenken ontvangen?
Meld u bij Angelique Martina, e-mailadres: secretariaat@eusebiusparochie.nl

Heel veel dank!
Het parochiebestuur

hulpvraag

Iemand verliezen.. en toch weer verder gaan

Herkent u dit?
Als iemand overlijdt, is dat een emotionele en ingrijpende gebeurtenis. Het heeft tijd nodig om het verdriet en het gemis een plek te geven. In het begin luisteren mensen. Maar na verloop van tijd wordt dat minder. Sommigen zeggen: ‘Je moet er maar overheen zijn!’ Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Toch moet je verder en dat wil je ook!

Zie de flyer hieronder

https://www.eusebiusparochie.nl/wp-content/uploads/2022/10/aankondiging-MiR-kerkbladen-^LM-VenT-Arnhem-en-Dieren-voor-2023.pdf

Kevelaer

Bedevaart Arnhemse Broederschap

De stichting Arnhemse broederschap Onze Lieve Vrouw van Kevelaer heeft als doel om minimaal één keer per jaar een bedevaart te organiseren naar de bedevaartplaats Kevelaer. Elke 1e zaterdag van oktober organiseert de broederschap deze bedevaart. U kunt zich opgeven via de website. Ook kunt telefonisch informatie opvragen over de bedevaart. Tel: 026-3614556 of 06-24515302
Clemens Zewald, Voorzitter Arnhems Broederschap O.L.V. van Kevelaer.
www.arnhemsebroederschapkevelaer.nl
De bedevaart naar Kevelaar is gepland op zaterdag 1 oktober 2022.
De openingsviering is op 8 mei en de slotviering op 23 oktober, beide in de Martinuskerk op zondag om 11.30 uur.

Lourdes

Op bedevaart naar Lourdes

Meestal een keer in de twee jaar en met de bedevaart van het bisdom Utrecht, bieden wij de mogelijkheid aan om samen op reis te gaan naar Lourdes. Dat kan per bus zijn of per trein of vliegtuig. Als u belangstelling hebt voor deze bedevaart en graag wilt weten welke mogelijkheden er zijn en wanneer er weer een bedevaart gepland wordt, kunt u contact opnemen met Diaken Ronald Heinen (ronald.heinen@eusebiusparochie.nl)

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert in 2023 voor de vijfde keer een bisdombedevaart naar Lourdes. Eerdere edities trokken steeds minstens 1.000 pelgrims, van jong tot oud, uit alle parochies van het aartsbisdom. De voorbereidingen voor deze lustrumbedevaart zijn inmiddels van start gegaan.