Voorzitter van het bestuur is pastoor Tuan. Hij is te vinden onder Het Team

De overige bestuursleden stellen zich hieronder aan u voor.

tista

  


Tista Bobbink (Vice-voorzitter)

     

dickdekker

 


Dick Dekker (Penningmeester)

     
khanhvu  

 

Khanh Vu (ICT)

     

tondicker1

 


Ton Dicker (Bestuurslid Gebouwbeheer): Bouwen aan een duurzame toekomst
Geboren en getogen Arnhemmer. Al meer dan 40 jaar getrouwd , vader van 3 zonen en opa van 3 kleinzonen, waar ik ontzettend van geniet. In mijn werkzame leven had ik allerlei leidinggevende functies in de techniek en daarnaast was ik bestuurslid van Jeugdland, woningvereniging Sonsbeek en van een basisschool. Momenteel (vervroegd) gepensioneerd en voorzitter van de adviesraad werk & inkomen van de gemeente Arnhem. Het betreft hierbij vnl. de kwetsbare inwoners. Oorspronkelijk was ik verbonden aan de St. Josephkerk , ook via de verkenners van de St. Sebastiaangroep. We trouwden in de toenmalige Nicolaaskerk en onze jongens werden alle 3 gedoopt in de Onze Lieve Vrouwkerk aan de van Slichtenhorststraat. Uiteindelijk is de Martinuskerk nu mijn ´thuiskerk´. Vwb het beheer van de gebouwen liggen er diverse uitdagingen. Het opstellen van een beleidsplan gebouwenbeheer en een meerjarenbegroting. Het beleid tav relatie- en contractbeheer vaststellen. Hoe gaan we om met de plannen mbt de energie- en warmtetransitie ?
Hoe kunnen we ons energieverbruik verduurzamen ? Wat gaan we met onze ´schatkamer´ doen ? Etc. etc.
Ik hoop met mijn technische en bestuurlijke kennis een bijdrage te kunnen leveren aan de Eusebiusparochie door vooral samen te werken met het bestuur en de vele betrokken vrijwilligers in de parochie. Ik ben me er terdege van bewust dat zij de pijlers zijn van onze geloofsgemeenschap ! Ik hoop dan ook spoedig met iedereen kennis te maken.

     
Bernd Bonnier  

Bernd Bonnier (Bestuurslid Personeel, vrijwiligers en projecten)
Niet geboren maar wel getogen in Arnhem in diverse parochies. Heb deel uitgemaakt van de H. Hart parochie als misdienaar en koorzanger. Ben daarna verhuisd naar Malburgen en toen ik getrouwd ben met Beike Verhoeven en onze twee kinderen, jarenlang actief parochielid van de Willibrord geweest. Nu woonachtig is Velp. Ik heb geaarzeld om toe te treden tot het bestuur omdat ik geloof in kleinschaligheid en gemeenschap en de noodzakelijke sluitingen van kerken als pijnlijk heb ervaren. Ik ben socioloog en al jaren werkzaam als organisatie adviseur en interim manager. Vanuit die hoedanigheid heb ik uiteindelijk besloten mijn steentje aan de parochie nieuwe stijl bij te dragen. Vanuit de wetenschap dat iedere oorspronkelijke parochie zijn eigen cultuur heeft wil ik toch proberen de verschillende kernen te stimuleren en onderling verbinding te leggen voor zover wenselijk. Organiseren van klein in groot ( Eusebius) om nieuw elan in onze parochie te bewerkstelligen.
Tot slot gaat mijn warme belangstelling en betrokkenheid uit naar het diaconaal centrum waar zoveel aandacht is voor allen die moeite hebben zich staande te houden. Ik heb alle vertrouwen in een vruchtbare samenwerking met mijn medebestuursleden en medewerkers.

     
 mariusvandenbrul  


Marius van den Brul (Secretaris)
Mijn naam is Marius van den Brul, 69 jaar oud. Sinds september ben ik toegetreden tot het parochiebestuur, voorlopig nog als algemeen bestuurslid. Tot ongeveer 14 jaar geleden was ik secretaris van het parochiebestuur van de H.Lucasparochie, nu onderdeel van de Sint-Eusebiusparochie. Voor mij is het dus niet helemaal nieuw om in een parochiebestuur te zitten. Ik woon in Elden, dicht bij de H.Lucaskerk, ben gehuwd en heb een volwassen zoon die reeds lang uit huis is. Naast het lidmaatschap van het parochiebestuur ben ik het overgrote deel van mijn leven actief geweest in de kerk, vooral als koorzanger. Vroeger bij het jongenskoor (dat had je toen nog) in de Onze-Lieve-Vrouwe-parochie, later bij het herenkoor, in de toenmalige Sint-Eusebiusparochie aan het Nieuwe Plein en in de Sint-Remigiusparochie in Duiven. Daarnaast al ruim 50 jaar bij de Interparochiele Schola Cantorum Arnhem waar we uitsluitend Gregoriaans zingen. Verder ben ik al sinds jaar en dag cantor, eerst in de Kandelaar en de H.Lucaskerk, nu nog steeds in de St.-Martinuskerk en de H.lucaskerk. In het dagelijks leven heb ik altijd in het onderwijs gewerkt. Als onderwijzer en schooldirecteur op vijf verschillende scholen in Arnhem, Rheden en Dieren. Ook als schoolbestuurder ben ik actief geweest, bij schoolbestuur Malburgen en bij het mede daaruit voortgekomen schoolbestuur Delta (28 scholen in Arnhem, Oosterbeek, Velp, Rheden, Dieren, Groenlo en Eibergen). Het is een hele uitdaging om mee te mogen werken aan het bestuur van een parochie die zich over een groot gebied uitstrekt met verschillende kernen, elk met zijn eigen historie en achtergrond. Om daarin de eenheid te bewaren en te zorgen dat ieder zoveel mogelijk tot zijn recht komt lijkt mij een grote opgave. Ik hoop in ieder geval mijn steentje te kunnen bijdragen.

Fotokrant

Go to Top