zingenMet het zingen van liederen kan aan een kerkdienst iets extra’s worden toegevoegd. Hiervoor zijn vaak koren beschikbaar, maar - om zogenaamde “stille diensten” te kunnen vermijden - kan een dienst dat “extra’s” ook krijgen met samenzang onder leiding van een cantor. Een viering met cantor hoeft dus niet alleen als er geen koor is, want net als een lector is een cantor ook een officiële liturgisch functie, al wordt dat vaak nog niet zo gezien en in praktijk gebracht.

 

De Sint Eusebiusparochie beschikt al heel wat jaren over een cantorgroep, waarvan de leden op een of meerdere locaties ingezet kunnen worden.

Onder begeleiding van een organist of pianist kan een cantor ( m/v ) bij verschillende soorten vieringen de samenzang verzorgen. Bij veel psalmen of soms ook bij andere liederen zingt de cantor de verzen voor als dat in de bundel staat aangeven. Ook kan hij/zij eens een wat onbekend lied laten zingen, dat dan eventueel vooraf een keer voorgezongen wordt. De cantor kan, in overleg met de voorganger, ook ( mee-)bepalen welke liederen gebruikt gaan worden, waarbij rekening wordt gehouden met de inhoud van de lezingen en de liturgische tijd van het jaar. In de St. Eusebiusparochie wordt voor liederen meestal gebruik gemaakt van de bundel “Gezangen voor Liturgie” een uitgave van Gooi en Sticht.
Ook al gaat het er vooral om de mensen in de kerk te laten zingen; een cantor moet beschikken over een redelijke stem, moet zuiver kunnen zingen en daarbij moet de cantor liederen durven inzetten en waar nodig het meezingen wat kunnen stimuleren. Om soms iets voor te zingen is beslist geen solistische kwaliteit vereist en als de cantor voorzingt gaat het niet zozeer om de exacte nootjes, maar vooral om het overbrengen van de tekst van een lied. Om aan een viering een extra bijdrage te kunnen leveren moet er bovendien een gevoel zijn voor liturgie, voor de viering als geheel, omdat de zang daaraan dienstbaar moet zijn.

Voor toerusting van cantors wordt er in het bisdom door de NSGV ( Nederlandse Sint Gregorius Vereniging ) regelmatig een speciale cursus aangeboden, waarbij meerdere facetten van de cantorfunctie worden toegelicht en praktisch worden geoefend.
Voor nadere informatie of belangstelling kan met de cantorgroep van de parochie contact worden gelegd via het centraal secretariaat.

Fotokrant

Go to Top