Stand  per 31 december 2020.
   
Uitgaven van  januari t/mdecember 2020
Individueel  €     7.663,00
In Sodba verband  €               -  
Projecten  €     5.775,00
Totaal  €    13.438,00
(Uitgaven excl.kosten en afdracht DKCI)
Om onze hulp te kunnen bieden is,
behalve de inzet van vrijwilligers, ook uw
 financiele steun nodig.
(zie'' Hoe bijdragen'')  
   
Inkomsten van januari t/m december 2020
Collecten  €     3.241,55
Giften/schenkingen  €     6.966,00
Totaal  €    10.207,55
(Inkomsten excl.rente en dividend)
Specificatie collecten        
2 februari incl.    
23 februari incl.    
1 maart  €     1.818,15    
14 juni  €               -   i.v.m. corona
9 augustus  €        356,58    
6 september  €        391,55    
27 september  €        323,95 excl. Martinus
27 oktober      
24 december  €        351,32 totaal 4e kwartaal
25 december      
   €     3.241,55    
Wij bedanken U voor uw bijdragen in deze bijzondere Coronaperiode..

Fotokrant

Go to Top