Inkomsten en uitgaven PCI St.Eusebius

Stand  per 31 oktober 2022.

Uitgaven van  januari t/m oktober 2022

Individuele hulp

 €             5.916,00

In Sodba verband

 €                         -  

Projecten

 €                938,00

Totaal

 €             6.854,00

(Uitgaven excl.kosten en afdracht DKCI)


Om onze hulp te kunnen bieden is, behalve de inzet van vrijwilligers, ook uw financiele steun nodig.


(zie'' Hoe bijdragen'')

Inkomsten van januari t/m oktober 2022

Collecten

 €             3.356,90

Giften/schenkingen

 €             2.096,00

Totaal

 €             5.452,90

(Inkomsten excl.rente en dividend)

Specificatie collecten

 januari-maart

 €                743,80

april-juni

 €                983,14

juli-september

 €             1.629,96

oktober-december

 

 

 

 

 

Totaal

 €             3.356,90

Wij bedanken U voor uw bijdragen.

Aanvragen PCI januari t/m oktober 2022

Totaal
aanvragen

1.
Ondersteuning
Begeleiding

2.
Financiële
ondersteuning

3.
Administratief/
Noodpakket

Combinatie
van
1 en 2 of 3

Doorverwezen
in behandeling

Niet
gehonoreerd

68

0

32

15

9

7

5

Aanvragen PCI  januari t/m september 2022

Totaal
  
aanvragen  

1.
 Ondersteuning 
Begeleiding

2.
Financiële
 ondersteuning  

3.
 Administratief/  
Noodpakket

 Combinatie  
van
1 en 2 of 3 

Doorverwezen 
 in behandeling

Niet
 gehonoreerd  

59

0

30

14

6

7

2

 

Aanvragen PCI  januari t/m juli 2022

Totaal
aanvragen  

1.
 Ondersteuning  
Begeleiding

2.
Financiële
 ondersteuning  

3.
 Administratief/  
Noodpakket

Combinatie 
van
1 en 2 of 3

 Doorverwezen 
 in behandeling 

Niet
 gehonoreerd  

40

0

19

11

5

4

1

Aanvragen PCI  januari t/m april 2022

Totaal
aanvragen  

1.
 Ondersteuning  
Begeleiding

2.
Financiële
 ondersteuning  

3.
 Administratief/  
Noodpakket

 Combinatie  
van
1 en 2 of 3

 Doorverwezen  
in behandeling 

Niet
 gehonoreerd  

30

0

13

10

3

3

1

 

Aanvragen PCI  januari t/m februari 2022

Totaal
aanvragen
1.
Ondersteuning
Begeleiding
2.
Financiële
ondersteuning
3.
Administratief/
Noodpakket
Combinatie
van
1 en 2 of 3
Doorverwezen
in behandeling
Niet
gehonoreerd
11045110

Aanvragen PCI  januari t/m maart 2022

Totaal
aanvragen

1.
Ondersteuning
Begeleiding

2.
Financiële
ondersteuning

3.
Administratief/
Noodpakket

Combinatie
van
1 en 2 of 3

Doorverwezen
in behandeling

Niet
gehonoreerd

19

0

7

7

3

2

0

 

Uitgaven van  januari t/m april 2022
Individueel €                2.318,00
In Sodba verband €                            –  
Projecten €                   585,00
Totaal €                2.903,00
(Uitgaven excl.kosten en afdracht DKCI)
  
Om onze hulp te kunnen bieden is,behalve
de inzet van vrijwilligers, ook uw financiele steun nodig.
(zie” Hoe bijdragen”) 
  
Inkomsten van januari t/m april 2022
Collecten €                   743,80
Giften/schenkingen €                   965,00
Totaal €                1.708,80
(Inkomsten excl.rente en dividend)
  
Specificatie collecten
30 januari €                   360,00
27 februari €                   383,80
22 mei 
12 juni 
7 augustus 
4 september 
25 september 
13 november 
24 december 
25 december 
  €                   743,80
  
  
Wij bedanken U voor uw bijdragen.