Geloofsverdieping

bijbelgroepen

Bijbelgroepen

Aanmelding voor een van de Bijbelgroepen
Er zijn in de St. Eusebiusparochie twee bijbelgroepen voor jonge volwassenen die door pastoor Tuan worden begeleid. Een keer per maand op een doordeweekse avond – van 19.30-21.30 uur – komt de groep bij elkaar om samen uit de Bijbel te lezen en daarin te verdiepen.
Deelnemers aan deze bijbelgroepen bestaan uit jong en enthousiaste gelovigen die zich willen laten inspireren door de verhalen en teksten uit de Bijbel.
Mocht je hiervoor interesse hebben, dan kun je je aanmelden via het centraal secretariaat: 026-
4424567 of pastoor.tuan@eusebiusparochie.nl

alphacursus

Alpha Cursus

Heb je vragen over het leven, over de kerk, over geloven, dan is deze cursus precies wat je zoekt.
In een tiental avonden gaan we met elkaar in gesprek over een aantal boeiende onderwerpen, zoals “is er meer in het leven”, “wie is Jezus eigenlijk?”, “Waarom bidden we eigenlijk en hoe kun je bidden?”, “Waarom en hoe kunnen we in de bijbel lezen?”, “en hoe zit het eigenlijk met de kerk en waarom zijn er zoveel verschillende kerken?”
De avonden beginnen met een gezamenlijke maaltijd, om zo op een gezellige wijze de bijeenkomsten te starten daarna wordt een onderwerp ingeleid om vervolgens in kleine groepjes daarover door te praten.
De cursus is helemaal gratis, het enige wat we vragen is openheid, betrokkenheid en inzet.
De cursus wordt begeleid door:
Anita Coenraads (pastoraal werker)
Ronald Heinen (diaken)
Heb je vragen of belangstelling, of wil je jezelf aanmelden voor deze cursus?
Graag een mailtje naar
a.coenraads@eusebiusparochie.nl

catechumenen

Doop en Vormsel voor volwassenen

Een catechumeen of doopleerling is binnen het christendom iemand die zich voorbereidt op zijn
doopsel (en/of vormsel). Het woord is verwant met catechese, het opvoeden tot geloof.

Aanmelding Doop- en Vormselvoorbereiding voor volwassenen
Elk jaar in september start pastoor Tuan met een nieuwe groep volwassenen die gedoopt en/of gevormd willen worden. Mocht je als volwassen overwegen om gedoopt en/of gevormd te willen worden, dan ben je van harte uitgenodigd om met deze groep deel te nemen aan de voorbereiding ter verdieping in het
katholieke geloof.
De groep komt een keer per maand op een doordeweekse avond – van 19.30-21.30 uur – bij elkaar op het centraal secretariaat aan de Eusebiusbinnensingel 9 te Arnhem.
Je kunt aan het eind van dit traject besluiten om je te laten dopen en/of vormen of niet. De
volwassenen krijgen deze sacramenten toegediend tijdens de Paaswakeviering in het voorjaar.
Het is wenselijk om je alvast aan te melden en een kennisgesprek met pastoor Tuan te hebben.
Voor verdere informatie of aanmelden via het centraal secretariaat: 026-4424567 of
pastoor.tuan@eusebiusparochie.nl

kaart_arnhem_lokaties

Aanbod per Locatie

Hier een overzicht van het Cultureel -Catechetisch programma in Arnhem-Zuid (zie de CuCa-flyer hieronder)