Donaties

Donaties en schenkingen

Elke gift maakt een verschil

Actie Kerkbalans

Als je de verschillende media moet geloven, en waarom zouden we dat niet doen, bestaat onze manier van omgaan met elkaar vooral in het uitwisselen van meningen. Wie zich ooit aan een discussie op Facebook gewaagd heeft, zal ontdekken dat vroeg of laat de woorden scherper worden, persoonlijker, op de man of de vrouw gespeeld. Vaak lijkt het er eerder op dat we een mening droppen en dan weglopen, of gelijk willen krijgen, zonder dat we op zoek gaan naar een oplossing waarin een ander zich ook kan vinden. De verbinding lijkt dan zoek. MIJN KERK VERBINDT is het motto van de actie Kerkbalans waarbij onze parochie haar parochianen aanspoort om geld te geven om het goede werk te kunnen blijven doen. 
Rekeningnummer is: NL 44 INGB 0002 0447 64

Schenkingen

Giften en schenkingen

Van een periodieke gift is sprake als u in een overkomst met de parochie vastlegt dat u tenminste 5 jaar lang een bepaald bedrag zult overmaken. Vroeger moest u hiervoor naar de notaris, maar dat hoeft nu niet meer, dat is veel makkelijker gemaakt. Als u een periodieke schenking wilt doen, kunt u hiervoor een formulier van de belastingdienst invullen en opsturen aan het secretariaat. U kunt het formulier hier downloaden: belastingdienst
Op de laatste pagina vindt u een toelichting. Het volledig ingevulde formulier kunt u opsturen aan het secretariaat. Als u hier vragen over hebt kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Voor periodieke giften gelden geen drempelbedrag of maximum.
Onze parochie kan alleen voortbestaan als parochianen en betrokkenen financieel bijdragen. Uw bijdrage is daarom zeer welkom en wordt zeer gewaardeerd. Uw bijdrage aan de kerkbalans en andere schenkingen die u doet aan de parochie gelden voor de belastingdienst mogelijk als gift die aftrekbaar is van de belastingen.

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) van de Parochie St. Eusebius:
RSIN 823351841

Rekeningnummer
Voor uw bijdrage kunt u gebruik maken van het volgende rekeningnummer:
NL 44 INGB 0002 0447 64

Legaten

Legaten

Een andere manier van schenken aan de parochie is door middel van legaten, dan bepaalt u in een testament zelf waar een deel van uw vermogen naar toe gaat na uw overlijden. Hiervoor moet u wel bij een notaris langs, want dit wordt vastgelegd in een testament. De notaris kan precies met u kijken wat wel en niet kan, wat wel en niet verstandig is. Voor een notaris bij u in de buurt kunt u naar www.notaris.nl of u kunt bij ons informeren. Als u over het schenken en de belastingen vragen heeft kunt u hiervoor natuurlijk altijd de penningmeester benaderen of een afspraak maken via het secretariaat.