Sacrament van Boete en Verzoening (Biecht)

verzoening

Op onze levensweg komen wij voor allerlei keuzes te staan en raken we soms verzeild in moeilijke situaties. Een mens kan daarin ook beslissingen nemen en dingen doen of zeggen, waarvan hij later spijt heeft. Daardoor kun je met andere mensen, maar ook met jezelf en met God, in de knoop komen. Ieder mens maakt fouten, maar wij geloven dat God met ons altijd opnieuw wil beginnen. Hij schrijft geen mens af. Daarvoor is wel nodig dat iemand voor eigen fouten verantwoording neemt en zo mogelijk vergeving vraagt aan degene die hij/zij misschien gekwetst heeft. En dat die mens in ieder geval vergeving vraagt aan God.
Na een pastoraal gesprek met een priester waarin de gelovige zijn geweten onderzoekt, volgt de biecht. Daarin spreekt de gelovige zich uit tot Christus over wat hij/zij fout gedaan of gezegd heeft. De priester spreekt vervolgens, in naam van Christus, uit dat iemands zonden zijn vergeven. Dat heet “de absolutie krijgen”; de zonden zijn dan absoluut vergeven. Ter boetedoening geeft de priester een zgn. “penitentie” op (= iets om te doen, bv. enkele gebeden bidden).

Viering
Er is biechtgelegenheid in de Martinuskerk elke zaterdag na de Eucharistieviering van 12.00 uur.

Aanmelding
Als het nodig is op een ander moment dan bovengenoemde tijd het sacrament van boete en verzoening te ontvangen, dan kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat. Uw verzoek wordt dan doorgeven aan de pastor, die contact opneemt om een afspraak met u te maken.