Sacrament van de Ziekenzalving

ziekenzalving

Als je ernstig ziek bent, of ervaart dat je steeds kwetsbaarder wordt door een afnemende gezondheid (bv. in de ouderdom) dan kan het Sacrament van de Zieken (of: de Ziekenzalving)je kracht en troost geven om pijn, onzekerheid of het naderende levenseinde tegemoet te treden. De priester legt de zieke de handen op en zalft met olie zijn/haar voorhoofd en handen als teken dat God mensen juist in hun zwakheid nabij wil zijn. In de volksmond wordt ook wel gezegd: “hij/zij wordt bediend”.

Aanmelding
Vroeger wachtte men met toediening van dit sacrament tot iemand stervende was. Dit doet echter geen recht aan de oorspronkelijke bedoeling van dit sacrament: Gods hulp, nabijheid en kracht toezeggen aan de zieke. Het verdient aanbeveling als de zieke of kwetsbare mens de toediening van dit sacrament bewust kan mee beleven. Daarom is het van belang dat parochianen die dit sacrament zouden willen ontvangen zich tijdig (laten) aanmelden zodat de viering hiervan in alle rust besproken en afgesproken kan worden met de pastor.
U kunt hiervoor contact opnemen met 026-3703800

Voorbereiding en viering
De Ziekenzalving wordt gevierd bij de zieke thuis, of in de instelling waar hij/zij verblijft. Familie en andere dierbaren vormen met de pastor de kring om de zieke heen. Zo mogelijk heeft de pastor eerst een persoonlijk gesprek met de zieke alvorens het sacrament wordt toegediend.
Af en toe wordt in de parochie de mogelijkheid geboden om samen met anderen de Ziekenzalving te ontvangen. Datum en tijd worden tijdig in de parochiële media bekend gemaakt. Ook in de gemeenschappelijke viering van de Ziekenzalving zijn familie en dierbaren van harte uitgenodigd om mee te vieren.

Kosten
Voor de voorbereiding en toediening van dit sacrament worden geen kosten in rekening gebracht. Een gift wordt op prijs gesteld, maar is vrijwillig.

Nota bene: Ziekenzegen
Als er geen priester beschikbaar is om het Sacrament van de Zieken toe te dienen, kan, in overleg met de zieke en/of de familie, een ander lid van het pastoraal team gevraagd worden om naar de zieke toe te gaan om samen te bidden en de zieke te zegenen.