Nieuws

Nieuw: website, logo én nieuwe naam parochieblad

Een lang gekoesterde wens in onze parochie is het vernieuwen van onze website. Om deze wens in vervulling te laten gaan zijn we in 2021 het website-vernieuwingstraject opgestart met een werkgroep met gepassioneerde parochianen uit diverse geledingen (pastoraal team, Wijnrank redactie, website beheer team, bestuur en actieve parochianen).
Als werkgroep hebben we besloten dat bij deze nieuwe website ook een nieuw logo en huisstijl hoort. Samen met een professionele ontwerper hebben wij het nieuwe logo en huisstijl ontworpen. Het nieuwe logo zal naast op de website ook zijn uitwerking hebben op de vormgeving van al onze communicatie uitingen binnen en buiten onze parochie. We willen daarom deze vormgevingsverandering aangrijpen om ons parochieblad de Wijnrank te vernieuwen met een nieuwe naam. Voor verdere tekst klik op bovenstaande afbeelding.

Update maatregelen bisschoppen vanwege corona

De bisschoppen hebben besloten dat naast de al eerder afgekondigde maatregel dat er géén publieke vieringen mogen zijn na 17.00 uur, de vieringen vóór 17.00 uur een beperkte toegang hebben voor maximaal 50 mensen. Dat is ongeacht de grootte van de kerk. Dat betekent dus dat er weer reserveringen moeten plaatsvinden. Naast de beperkte toegang hebben de bisschoppen ook besloten dat er oftewel één cantor mag zingen, oftewel maximaal vier zangers/essen, ze grijpen daarbij terug op de eerdere maatregel en dat betekent dus ook geen samenzang meer. Verder blijven de andere maatregelen van kracht rond het dragen van het mondkapje, afstand houden, ventilatie en hygiëne. De maatregelen blijven in ieder geval van kracht tot het weekend van 15 en 16 januari.

De Wijnrank

De Wijnrank, het magazine van de parochie.
Hier vindt u de nieuwste editie!

De AanZet

De AanZet, de nieuwsbrief voor parochianen in Arnhem-Zuid. Hier vindt u de nieuwste uitgave!

Nieuwsbrief Dieren - De Steeg - Rheden

De nieuwsbrief voor parochianen in Dieren, De Steeg en Rheden. Hier vindt u de nieuwste editie!

Kerkberichten Velp

Kerkberichten voor parochianen van de O.L.V. Visitatie in Velp. Hier vindt u de nieuwste editie!

Wereldkerk

Informatie over de katholieke kerk in Nederland kunt u vinden op de website:

en specifieke informatie over het aartsbisdom Utrecht:

Nieuws uit het Vaticaan is te vinden op:

Onze parochie is aangesloten bij de raad van kerken in Arnhem:

en de raad van kerken in Velp e.o.:

We zijn ook betrokken bij de inloophuizen in Arnhem:

en (in mindere mate) in Dieren:

Arnhem kent een overleg tussen gemeente en kerken, informatie is te vinden op:

De Emmauskerk Dieren is lid van de Raad van Kerken Veluwezoom: