Sacramenten

Sacrament betekent letterlijk: geloofsgeheim. Het gaat om het mysterie van Gods aanraking,
die de gelovige kracht en genezing schenkt. De Rooms-Katholieke kerk kent zeven verschillende sacramenten,
de tekens van Gods nabijheid. Lees hieronder meer over de sacramenten.

Dopen

Door de doop word je opnieuw geboren en in de familie van God, de spirituele familie, opgenomen. God de Vader wordt door de doop ‘vader’ van de dopeling (zo wordt de baby of volwassene die gedoopt wordt genoemd), Jezus Christus wordt ‘broer’ van de dopeling en Maria ‘moeder’. 

Heilig Vormsel

Doop, Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel vormen de initiatiesacramenten van onze kerk, door het Vormsel (ook wel confirmatie = bevestiging genoemd) wordt de opname in de kerk voltooid.

Eerste Heilige Communie

De Eerste Heilige Communie wordt gevierd wanneer iemand binnen onze geloofsgemeenschap voor de eerste keer deel gaat nemen aan de Eucharistie. Deze eerste deelname aan de Eucharistie vraagt om voorbereiding.

Boete en Verzoening (Biecht)

Op onze levensweg komen wij voor allerlei keuzes te staan en raken we soms verzeild in moeilijke situaties. Een mens kan daarin ook beslissingen nemen en dingen doen of zeggen, waarvan hij later spijt heeft.

Ziekenzalving

Als je ernstig ziek bent, of ervaart dat je steeds kwetsbaarder wordt door een afnemende gezondheid (bv. in de ouderdom) dan kan het Sacrament van de Zieken je kracht en troost geven om pijn, onzekerheid of het naderende levenseinde tegemoet te treden.

Huwelijk

Het huwelijk is een feestelijke viering waarin man en vrouw elkaar, en de kinderen die zij misschien zullen krijgen, liefde, zorgzaamheid en trouw voor het leven beloven.

Wijding

Sommige mensen willen hun leven meer exclusief met Christus verbinden. Zij kunnen dan kiezen voor een religieus leven. Dat kan op verschillende manieren.

dopen

Heilig Vormsel

Doop, Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel vormen de initiatiesacramenten van onze kerk, door het Vormsel (ook wel confirmatie = bevestiging genoemd) wordt de opname in de kerk voltooid. 

Boete en Verzoening (Biecht)

Op onze levensweg komen wij voor allerlei keuzes te staan en raken we soms verzeild in moeilijke situaties. Een mens kan daarin ook beslissingen nemen en dingen doen of zeggen, waarvan hij later spijt heeft.

ziekenzalving

Huwelijk

Het huwelijk is een feestelijke viering waarin man en vrouw elkaar, en de kinderen die zij misschien zullen krijgen, liefde, zorgzaamheid en trouw voor het leven beloven.

misintentie

Dopen

Door de doop word je opnieuw geboren en in de familie van God, de spirituele familie, opgenomen. God de Vader wordt door de doop ‘vader’ van de dopeling (zo wordt de baby of volwassene die gedoopt wordt genoemd), Jezus Christus wordt ‘broer’ van de dopeling en Maria ‘moeder’. 

Eerste Heilige Communie

De Eerste Heilige Communie wordt gevierd wanneer iemand binnen onze geloofsgemeenschap voor de eerste keer deel gaat nemen aan de Eucharistie. Deze eerste deelname aan de Eucharistie vraagt om voorbereiding.

Ziekenzalving

Als je ernstig ziek bent, of ervaart dat je steeds kwetsbaarder wordt door een afnemende gezondheid (bv. in de ouderdom) dan kan het Sacrament van de Zieken je kracht en troost geven om pijn, onzekerheid of het naderende levenseinde tegemoet te treden.

huwelijk

Wijding

Sommige mensen willen hun leven meer exclusief met Christus verbinden. Zij kunnen dan kiezen voor een religieus leven. Dat kan op verschillende manieren.

Dopen

Door de doop word je opnieuw geboren en in de familie van God, de spirituele familie, opgenomen. God de Vader wordt door de doop ‘vader’ van de dopeling (zo wordt de baby of volwassene die gedoopt wordt genoemd), Jezus Christus wordt ‘broer’ van de dopeling en Maria ‘moeder’. 

Eerste Heilige Communie

De Eerste Heilige Communie wordt gevierd wanneer iemand binnen onze geloofsgemeenschap voor de eerste keer deel gaat nemen aan de Eucharistie. Deze eerste deelname aan de Eucharistie vraagt om voorbereiding.

Ziekenzalving

Als je ernstig ziek bent, of ervaart dat je steeds kwetsbaarder wordt door een afnemende gezondheid (bv. in de ouderdom) dan kan het Sacrament van de Zieken je kracht en troost geven om pijn, onzekerheid of het naderende levenseinde tegemoet te treden.

huwelijk

Wijding

Sommige mensen willen hun leven meer exclusief met Christus verbinden. Zij kunnen dan kiezen voor een religieus leven. Dat kan op verschillende manieren.

dopen

Heilig Vormsel

Doop, Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel vormen de initiatiesacramenten van onze kerk, door het Vormsel (ook wel confirmatie = bevestiging genoemd) wordt de opname in de kerk voltooid. 

Boete en Verzoening (Biecht)

Op onze levensweg komen wij voor allerlei keuzes te staan en raken we soms verzeild in moeilijke situaties. Een mens kan daarin ook beslissingen nemen en dingen doen of zeggen, waarvan hij later spijt heeft.

ziekenzalving

Huwelijk

Het huwelijk is een feestelijke viering waarin man en vrouw elkaar, en de kinderen die zij misschien zullen krijgen, liefde, zorgzaamheid en trouw voor het leven beloven.

misintentie

Uitvaart regelen

De melding van een uitvaart aan de parochie kan meestal het beste wachten tot er contact is met de uitvaartonderneming. Doorgaans belt de uitvaartverzorger dan de parochie. Een kerkelijke uitvaart voor een parochiaan kan plaatsvinden in elk van de kerken van de parochie. Desgewenst is er vanuit de parochie ook iemand beschikbaar als er alleen een plechtigheid (gebedsdienst) is in het crematorium. De parochie kan een beroep doen op de leden van het pastoraal team, vrijwilligers en emeriti-pastores. Als er intensief contact is geweest met één van de voorgangers dan kan gevraagd worden of hij/zij voor wil gaan in de uitvaart. Dit hangt vervolgens af van de beschikbaarheid van de betreffende voorganger. Het karakter of de inhoud van de viering stemt de familie af met de voorganger. In overleg met het pastoraal team en onder voorwaarde dat het om een gekwalificeerd persoon gaat, is het mogelijk dat nabestaanden een eigen voorganger regelen.
De kosten van een uitvaart zijn afhankelijk van de wensen van de nabestaanden. Voor het exacte bedrag kan contact worden opgenomen met het secretariaat.