Sacrament van het Heilig Vormsel

vormsel1

Op welke leeftijd ontvangen kinderen het sacrament van het Heilig Vormsel?
Het Heilig Vormsel ontvang je meestal als je in groep 8 van de basisschool zit, rond het 12de levensjaar dus, of later.

Hoe meld ik mijn kind aan voor het Heilig Vormsel?

In januari krijgen alle kinderen die in de ledenadministratie van de parochie staan met de juiste leeftijd en die in groep 8 van de basisschool zitten een uitnodiging om mee te doen met de vormselvoorbereiding.
Bovendien krijgen kinderen die eerder de Eerste Heilige Communie hebben gedaan een uitnodiging, en staat er in het parochieblad een uitnodiging voor de informatieavond. Uiteraard kunnen de ouders zelf contact opnemen met het parochiesecretariaat als het kind niet in de doelgroep zit en ouder is, maar wel het Heilig Vormsel nog wilt ontvangen. 

Hoe worden kinderen voorbereid op het Vormsel?

Hoe worden kinderen voorbereid op het H. Vormsel?
Er is een gezamenlijke voorbereiding voor alle vormelingen in de parochie. Dit houdt in dat de vormelingen een aantal keren bij elkaar komen op een vrijdag (van 18.30 uur tot 20.00 uur). De datums worden later bekend gemaakt.
Bij de voorbereiding wordt gebruik gemaakt van het project ‘IN VUUR EN VLAM’ en gaan we te werk met allerlei verschillende werkvormen.
Van te voren vindt er voor de ouders en de vormelingen een informatieavond plaats. Deze informatie avond vindt plaats op vrijdag 17 november 2023 van 18:30 – 20:00 uur. De informatieavond en de bijeenkomsten vinden plaats in de Martinuszaal bij de St. Martinuskerk, Steenstraat 7 te Arnhem.
De viering waarin het H. Vormsel wordt toegediend door hulpbisschop Mgr. Hoogenboom vindt plaats op zondag 9 juni 2024 om 11.30 uur in de H. Martinuskerk.

Voor informatie kunt u contact opnemen met het centraal secretariaat van de parochie.
U kunt ook het aanmeldingsformulier downloaden, invullen en mailen naar het secretariaat van de parochie.

Wat gebeurt er in zo’n Vormselviering?
Het Heilig Vormsel wordt tijdens een feestelijke viering toegediend door bisschop of door één van zijn plaatsvervangers. Hij komt bevestigen dat je door het H. Doopsel reeds een kind van God bent. Voorafgaande aan het ontvangen van het Heilig Vormsel hernieuwen de vormelingen hun doopbelofte: zij spreken zelf de geloofsbelijdenis uit die hun ouders bij hun doop namens hen hebben uitgesproken. De keuze om het Heilig Vormsel te ontvangen maken de vormelingen zelf. Hiermee bevestigen zij het H. Doopsel dat zij eerder hebben mogen ontvangen.
De toediening van het Heilig Vormsel geschiedt door het afroepen van de Heilige Geest over de vormelingen en door het zalven met het Chrisma – de heilige olie – op het voorhoofd van de vormelingen (een onuitwisbaar teken).
Met de heilige olie die in de vormeling doordringt, komt de Heilige Geest over hen. De vormelingen worden hierdoor vervuld met de zeven gaven van de heilige Geest.
Na afloop van deze viering ontvangen de vormelingen ter herinnering aan hun Heilige Vormsel een aandenken van de parochie.

Ik ben vroeger wel gedoopt niet gevormd. Kan dat nog?
Ja, zeker! Het gebeurt regelmatig dat er volwassenen gevormd worden. Je wordt dan bevestigd of opgenomen in de Katholieke Kerk. Hier gaat dan wel een aparte voorbereidingstraject aan vooraf. Het Heilig Vormsel voor volwassen wordt meestal toegediend in de Paaswake. (Kijk voor meer informatie bij Geloofsverdieping onder het kopje volwassen doop – en of vormsel).
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het centraal secretariaat.