Sacrament van de Eerste Heilige Communie

De Eucharistie wordt op zondag, altijd in de Martinuskerk om 11.30 uur gevierd en ook in de andere kerken op een zondag of sommige doordeweekse dagen. Daarmee staan we in een zeer oude christelijke traditie: de gemeenschap komt samen om zich met Jezus’ woorden en daden, en met zijn dood en verrijzenis, te verbinden en zich te laten voeden door Hem zelf. Van daaruit kunnen wij richting geven aan onze persoonlijke idealen en onze inzet voor mens en wereld in het leven van alledag. De viering van de Eucharistie is voor katholieken “hoogtepunt en bron van het geloof” omdat zij in de gaven van brood en wijn de verrezen Jezus zelf
ontmoeten. De aanwezigen kunnen samen delen van het brood dat voor hen gebroken wordt.
Dat noemen we communie: ieder heeft deel aan de aanwezigheid van Jezus Christus en in Hem zijn alle mensen met elkaar verbonden.
De Eerste Heilige Communie wordt gevierd wanneer iemand binnen onze geloofsgemeenschap voor de eerste keer deel gaat nemen aan de Eucharistie. Deze eerste deelname aan de Eucharistie vraagt om voorbereiding. Meestal gaat het om kinderen die ongeveer 7/8 jaar zijn en minimaal in groep 4 van het basisonderwijs zitten.

Aanmelding
In november voorafgaand aan het jaar van de Eerste Communie worden de ouders uitgenodigd om hun kind op te geven. Kinderen van 7/8 jaar (groep 4 basisschool) die bekend zijn in onze ledenadministratie krijgen een persoonlijke uitnodigingsbrief
thuis. Ook via de parochiële media wordt bekend gemaakt dat de opgave start. Mocht u geen brief ontvangen hebben dan kunt u uw kind naar aanleiding van deze berichten opgeven. De leeftijdsgrens van 7/8 jaar en minimaal groep 4 is van belang:
kinderen moeten enigszins kunnen lezen en schrijven om de voorbereiding te kunnen volgen.

AANMELDFORMULIER 2024

Voorbereiding
De voorbereiding start omstreeks eind januari. De bijeenkomsten worden begeleid door Diaken Heinen en ouders spelen hierbij een belangrijke rol. Voor hen is na een informatieavond nog een aantal ouderavonden gepland. Zo willen we ook ouders helpen stil te staan bij hun geloven en bij de betekenis van de Eucharistie. Bovendien vergt het communiefeest in de kerk ook het regelen van een aantal praktische zaken en worden hun hand- en spandiensten gevraagd om er een echt feest van te maken.

Viering
De viering van de Eerste H. Communie zelf vindt plaats op een nader te bepalen datum in een of meerdere kerken van onze parochie.

Kosten
De parochie vraagt de ouders een bijdrage voor het werkboek waarmee hun kind aan de slag gaat en voor materialen.