Hulpvraag

Pastorale Hulpvragen

Voor het melden van een uitvaart of voor zeer urgente verzoeken, bijvoorbeeld een ziekenzalving of ziekenzegen, kunt u bellen met nummer: 026-3703800
Voor alle overige vragen kunt u bellen of mailen met ons secretariaat:
026- 4424567 of mailen naar secretariaat@eusebiusparochie.nl

De pastores, het secretariaat, onze vrijwilligers en het bestuur willen u graag helpen als u een vraag heeft. Hier willen wij graag in het kort een aantal vragen laten passeren die ons gesteld worden.

Pastorale nood
Wanneer u in pastorale nood verkeert, dat kan zijn door een crisis in uw leven, ouderdom of ziekte, geloofscrisis, dan kunt u zich altijd wenden tot het secretariaat. Zij nemen dan contact op met de pastores en samen bekijken wij hoe wij het beste op uw vraag antwoord kunnen geven. Dat kan telefonisch of door persoonlijk contact. U kunt natuurlijk ook altijd één van de pastores persoonlijk benaderen als u dat liever wilt.

Biecht
Op elke zaterdag is er na de eucharistieviering van 12.00 uur in de Martinuskerk altijd de gelegenheid om te biechten, maar als u hier zeer dringend behoefte aan heeft kunt u een persoonlijke afspraak maken met pastoor Tuan.

Rouwverwerking
Na een verlies van een dierbaar iemand kan het zijn dat u behoefte hebt aan een gesprek, soms komt zo’n behoefte op een later moment. Maar u kunt ook dan altijd contact opnemen met de parochie. Elk jaar wordt er ook een cursus rouwverwerking aangeboden in onze parochie. Hier kunt u met lotgenoten praten die ook te maken hebben met het verwerken van het verdriet na het overlijden van iemand nabij. Voor deze gesprekken moet u zich wel aanmelden.

Ziekenbezoek
Als u langdurig ziek bent of geconfronteerd wordt met een ernstige ziekte en u heeft behoefte aan bezoek en gesprek dan kunt u dat altijd neerleggen bij het secretariaat. Er zijn een aantal vrijwilligers in onze parochie die mensen bezoeken die daar om vragen. Als u expliciet een pastor wilt spreken dan moet u dat bij uw vraag aangeven.

De H. Communie thuis ontvangen
In het geval u niet meer in staat bent om naar de kerk te gaan en u wilt toch graag met enige regelmaat of rond bepaalde feestdagen de communie thuis ontvangen dan is dat altijd mogelijk.

Ziekenzalving/Ziekenzegening
Hiervoor moet u altijd het speciale telefoonnummer bellen zoals hierboven staat aangegeven. Het is wel belangrijk dat u dit tijdig aanvraagt, immers niet altijd is een pastor onmiddellijk beschikbaar. Maar vaak is het ook goed dat het gezin, familie of dierbare vrienden erbij aanwezig zijn, ook daarvoor is het beter om op tijd een afspraak te maken. Bij twijfel of vragen kunt u ons natuurlijk altijd bellen.

Huiszegening
Als u graag wilt dat uw huis gezegend wordt dan kunt u dit verzoek neerleggen bij het secretariaat. Eén van de pastores neemt dan contact met u op om een afspraak te maken.

Huisbezoek
De ouderen onder ons kunnen zich het nog herinneren, de pastoor, of kapelaan, die met enige regelmaat op bezoek kwam. Sinds lange tijd is dit niet meer mogelijk. Wel zijn er parochianen die andere parochianen bezoeken en zo met elkaar het contact onderhouden. Daar waar echt een pastor nodig is, kunt u altijd deze vraag bij ons secretariaat neerleggen.