Sacrament van de Doop

dopen

Meestal wordt de doop toegediend aan jonge of pasgeboren kinderen. Het komt echter ook voor dat volwassenen gedoopt worden en daarmee toetreden tot de Kerk. Voor hen is een eigen programma. De doop viert dat je een kind van God bent en deel bent van die grote traditie van God met de mensen. Er wordt gedoopt met water, waarbij de bedienaar zegt: “Ik doop je in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest”, Het water van de doop heeft een dubbele betekenis. Het verwijst naar de bedreigingen op je levensweg waar je doorheen moet trekken (zoals het volk Israël door de zee) en water geeft leven (zoals de ontmoeting met God in Jezus nieuw leven geeft). Daarnaast wordt de dopeling ook gezalfd met olie (teken van de kracht van de Heilige Geest) en wordt een doopkleed omgelegd als teken dat hij/zij bij de gemeenschap behoort. Tenslotte wordt een doopkaars ontstoken aan het licht van de Paaskaars: zo mag het licht van Christus de dopeling verlichten op de levensweg.

Aanmelding
Als u uw kind wilt laten dopen, meldt u zich dan aan bij het parochiesecretariaat, tel. 026-4424567 of email: secretariaat@eusebiusparochie.nl U ontvangt een aanmeldformulier voor de doop en kunt informeren naar o.a. doopdata en voorbereidingsavonden. Pas bij ontvangst door ons van het ingevulde aanmeldformulier is uw aanmelding vastgelegd.
Volwassenen die gedoopt willen worden, nemen eveneens contact op met het secretariaat. De voorbereiding verloopt anders dan bij kinderen.

Voorbereiding
De voorbereiding op de doop verloopt gezamenlijk en deelname is verplicht. Meestal zijn er per doopviering max. vier kinderen. De ouders komen voorafgaand aan de doop een of twee keer samen o.a. met de pastor die de doop bedient om na te denken over het sacrament van de doop. Vragen als “waarom laat je je kind dopen?” en “wat doe je daarna nog aan het geloof in de opvoeding?” komen daarbij aan bod. Ook praktische zaken zullen worden besproken zoals het maken van een liturgieboekje voor de viering. Voor het samenstellen van dit boekje wordt digitaal materiaal beschikbaar gesteld.

Viering
De vieringen vinden plaats op de zondagmiddag in een van onze kerken.

Kosten
Voor de doopviering en –voorbereiding worden geen kosten in rekening gebracht, maar een gift aan de parochie wordt op prijs gesteld. Klik hier voor nadere gegevens. De ouders delen altijd samen de kosten van het liturgieboekje.