Samen uitdragen, waarin je gelooft

Livestream

Bekijk de viering online

Vieringen

Overzicht van alle vieringen

Actueel

Actueel nieuws uit de parochie

Wie was Eusebius eigenlijk?

Historie Eusebius

De Heilige Eusebius leefde in de 2e eeuw na Christus.  Nadat hij een Romeinse senator tot het Christendom had bekeerd, werd hij gevangen genomen. Hoewel zijn tong bij de marteling werd uitgerukt, bleef hij het Evangelie verkondigen. In 1451 kwamen zijn relieken naar Arnhem.
Toen Eusebius en zijn gezelschap er in slaagden een Romeins senator te bekeren, werd de keizer woedend. Eusebius werd gevangen genomen en gemarteld.

Wie wij willen zijn

De R.K. Parochie St. Eusebius is een geloofsgemeenschap die gebouwd is op het fundament van Jezus Christus. Wij maken deel uit van de wereldwijde Rooms-Katholieke Kerk en haar lange traditie. De Bijbel en de zeven HH. Sacramenten zijn de belangrijkste bronnen waaruit wij als geloofsgemeenschap leven. Wij streven ernaar om als broeders en zusters in liefde en vrede met elkaar en anderen om te gaan. De Heilige Geest inspireert en staat ons daarin bij. Onze H. Moeder Maria bidt voor ons tezamen met alle heiligen in de hemel. Ook zij – waaronder St. Eusebius – zien om naar ons die hier nog onderweg zijn. Zo willen wij Kerk-zijn. Weest allen welkom.
Pastoor drs. Tuan T. Nguyen

‘Wie Mij wil dienen, zal Mij moeten volgen, en waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn: wie Mij dient, zal erkenning vinden bij de Vader.’ (Joh. 12,26)