Vieringen


Overzicht vieringen van 16 januari t/m 6 maart 2022

       Afkortingen in het rooster van de vieringen: EV = EucharistieViering / CV = Woord- en CommunieViering / GV = GebedsViering / KWD = KinderWoordDienst

datum
Geen data gevonden.