Vieringen

Overzicht vieringen van 1 mei t/m 3 juli 2022

       Afkortingen in het rooster van de vieringen: EV = EucharistieViering / CV = Woord- en CommunieViering / GV = GebedsViering / KWD = KinderWoordDienst

OLVékoor in Waalse kerk over Neruda’s Ode aan de lucht

De ‘Ode aan de lucht’ van de Chileense dichter Pablo Neruda staat centraal in de maandelijkse viering van het OLVékoor in de Waalse kerk op zondag 8 mei aanstaande.  Neruda kreeg in 1971 de nobelprijs voor de Literatuur. Hij werd geëerd voor een poëzie “die met de energie van een elementaire kracht het lot en de dromen van een continent tot leven brengt”. Dat lees je ook terug in de Ode aan de lucht waarin hij de wereld toont als in een spiegel. Hij wilde een samenleving zoals ook de toenmalige president Allende die wilde realiseren met  onder andere een rechtvaardiger loon voor werkenden. Twaalf dagen nadat Pinochet in 1973 met een militaire staatsgeep de macht van president Allende had overgenomen stierf Neruda. De viering begint om 10 uur in de kerk aan de Beekstraat, achter het Stadstheater. Na  afloop is er koffie.