Vieringen

Overzicht vieringen van 3 september t/m 19 november 2023

       Afkortingen in het rooster van de vieringen: EV = EucharistieViering / CV = Woord- en CommunieViering / GV = GebedsViering / KWD = KinderWoordDienst