Vieringen

Overzicht vieringen van 7 juli t/m 8 september 2024

       Afkortingen in het rooster van de vieringen: EV = EucharistieViering / CV = Woord- en CommunieViering / GV = GebedsViering / KWD = KinderWoordDienst