Vieringen

Overzicht vieringen van 3 maart t/m 5 mei 2024

       Afkortingen in het rooster van de vieringen: EV = EucharistieViering / CV = Woord- en CommunieViering / GV = GebedsViering / KWD = KinderWoordDienst