Vieringen

Overzicht vieringen van 27 november 2022 t/m 15 januari 2023

       Afkortingen in het rooster van de vieringen: EV = EucharistieViering / CV = Woord- en CommunieViering / GV = GebedsViering / KWD = KinderWoordDienst