Vieringen

Overzicht vieringen van 3 juli t/m 4 september 2022

       Afkortingen in het rooster van de vieringen: EV = EucharistieViering / CV = Woord- en CommunieViering / GV = GebedsViering / KWD = KinderWoordDienst