Caritas

Parochiële Caritas Instelling

De Parochiële Caritasinstelling (PCI) wil vanuit een christelijke overtuiging dienstbaar zijn door zorg en aandacht te schenken aan concrete noden en behoeften van mensen in de gemeente Arnhem, Rheden en Rozendaal. De PCI werkt strikt vertrouwelijk en vanzelfsprekend wordt privacy gewaarborgd.

Caritas_Logo

Voor wie bedoeld?

Voor mensen en groepen in de gemeente Arnhem, Rheden en Rozendaal, die de eindjes even niet meer aan elkaar kunnen knopen en (tijdelijk) geen hulp meer kunnen krijgen van reguliere instanties. Ook projecten ten behoeve van deze mensen komen soms voor financiële ondersteuning in aanmerking.

Als u mensen uit uw omgeving kent die tijdelijke hulp of ondersteuning nodig hebben, dan kunt u ze attenderen op het bestaan van de Parochieële Caritas Instelling.

Welke hulp wordt geboden?

De parochiële caritasinstelling biedt tijdelijke hulp of ondersteuning. Die ondersteuning kan bestaan uit:

NL43 ABNA 0411 7727 40
t.n.v. PCI St.Eusebius

Hoe kunt u bijdragen aan Caritas

Collecte
Ongeveer eenmaal per maand en in ieder geval met de Kerstmis wordt tijdens de viering de tweede collecte gehouden voor het werk van de PCI St.Eusebius.

Giften
Giften kunt u storten op nummer; NL43ABNA.041.17.72.740 t.n.v. PCI St.Eusebius.
De PCI St. Eusebius heeft een Anbi erkenning onder nummer RSIN 824141490.

Schenkingen
Een aanleiding tot een schenking kan mogelijk zijn een bijzondere gebeurtenis in uw leven. Bijvoorbeeld ; een (bijzondere) verjaardag, trouwdag of een ander jubileum. Het is fijn om dan ook anderen op deze wijze hierbij te betrekken onder het motto ‘feest vieren doe je met elkaar”. Uw schenking kunt u storten op nummer; NL43ABNA.041.17.72.740 t.n.v. PCI St.Eusebius.

Periodieke schenkingen
Periodieke schenkingen, voor minimaal 5 jaar, zijn aftrekbaar van het belastbare inkomen. Afhankelijk van het belastbare inkomen en leeftijd is de aftrekbaarheid 16-31-42 of 52% Indien gewenst willen wij graag u nader informeren over de mogelijkheden. Heeft u geen nadere informatie nodig dan kunt een Overeenkomst periodieke schenkingen hier downloaden

Legaten
In het testament kan ook de PCI St.Eusebius als erflater opgenomen worden. Hierbij kan men kiezen dat het legaat gebruikt kan worden voor de jaarlijkse uitgaven maar kan ook toegevoegd worden aan het vermogen. Alleen de opbrengst is dan jaarlijks te besteden. Het testament moet bij een notaris worden vastgelegd.

Sponsoring van concrete projecten/Acties
Sponsoring van projecten/acties vindt op beperkte wijze plaats.

De PCI St.Eusebius is een zelfstandige instelling met eigen jaarrekening en streeft een goede samenwerking met de Parochie St.Eusebius na. Het bestuur is gebonden aan de betreffende richtlijnen van het Bisdom Utrecht.

Aanvraagformulier

Actueel

Aanvragen PCI januari t/m oktober 2021

Totaal
aanvragen
1. Ondersteuning
Begeleiding
2. Financiële
ondersteuning
3. Administratief/
Noodpakket
Combinatie
van 1 en 2 of 3
Doorverwezen
in behandeling
Niet
gehonoreerd
7624419371

Aanvragen PCI januari t/m november 2021

Totaal
aanvragen
1. Ondersteuning
Begeleiding
2. Financiële
ondersteuning
3. Administratief/
Noodpakket
Combinatie
van 1 en 2 of 3
Doorverwezen
in behandeling
Niet
gehonoreerd
8735220372

Aanvragen PCI januari t/m december 2021

Totaal
aanvragen
1. Ondersteuning
Begeleiding
2. Financiële
ondersteuning
3. Administratief/
Noodpakket
Combinatie
van 1 en 2 of 3
Doorverwezen
in behandeling
Niet
gehonoreerd
9936120672

Inkomsten en Uitgaven PCI St. Eusebiusparochie

Uitgaven van januari t/m december 2021

Individueel€ 8.750,-
In Sodba verband€ -
Projecten€ 4.666,-
Totaal€ 13.416,-
(Uitgaven excl.kosten en afdracht DKCI)

Inkomsten van januari t/m december 2021

Collecten€ 2752,34
Giften/schenkingen€ 11.566,-
Totaal€ 14.318,34
(Inkomsten excl. rente en dividend)

Specificatie Collecten 2021

31-1-21€ 159,-in vieringen en digitaal
28-2-21€ 775,55in vieringen en digitaal
16-5-21 / 13-6-21€ 583,06in vieringen en digitaal
8-8-21 / 5-9-21 / 27-9-21€ 1.234,73in vieringen en digitaal
14-11-21nog niet bekend
24-12-21nog niet bekend
25-12-21nog niet bekend
Totaal€ 2.752,34
Wij bedanken U voor uw bijdragen in deze bijzondere Coronaperiode