Hoe kunt u bijdragen aan Caritas

Collecte
Ongeveer eenmaal per maand en in ieder geval met de Kerstmis wordt tijdens de viering de tweede collecte gehouden voor het werk van de PCI St.Eusebius.

Giften
Giften kunt u storten op nummer; NL43 ABNA 0411 7727 40  t.n.v. PCI St.Eusebius
De PCI St. Eusebius heeft een Anbi erkenning onder nummer RSIN 824141490.

Schenkingen
Een aanleiding tot een schenking kan mogelijk zijn een bijzondere gebeurtenis in uw leven. Bijvoorbeeld ; een (bijzondere) verjaardag, trouwdag of een ander jubileum. Het is fijn om dan ook anderen op deze wijze hierbij te betrekken onder het motto ‘feest vieren doe je met elkaar”. Uw schenking kunt u storten op nummer; NL43 ABNA 0411 7727 40  t.n.v. PCI St.Eusebius.

Periodieke schenkingen
Periodieke schenkingen, overeengekomen voor minimaal 5 jaar, zijn 100% aftrekbaar van het belastbare inkomen. Indien gewenst willen wij graag u nader informeren over de mogelijkheden. Heeft u geen nadere informatie nodig dan kunt een Overeenkomst periodieke schenkingen hier belastingdienst downloaden.

Legaten
In het testament kan ook de PCI St.Eusebius als erflater opgenomen worden. Hierbij kan men kiezen dat het legaat gebruikt kan worden voor de jaarlijkse uitgaven maar kan ook toegevoegd worden aan het vermogen. Alleen de opbrengst is dan jaarlijks te besteden. Het testament moet bij een notaris worden vastgelegd.

Sponsoring van concrete projecten/Acties
Sponsoring van projecten/acties vindt op beperkte wijze plaats.

De PCI St.Eusebius is een zelfstandige instelling met eigen jaarrekening en streeft een goede samenwerking met de Parochie St.Eusebius na. Het bestuur is gebonden aan de betreffende richtlijnen van het Bisdom Utrecht.