Berichten

Hier ben ik

In Utrecht werd op 14 januari de jaarlijkse ontmoetingsdag gehouden van de Diocesane Gebedskring om Roepingen. Bij die gelegenheid was onder meer de première van de film ‘Hier ben ik’ (32 minuten). Daarin vertellen drie priesters van het Aartsbisdom Utrecht (Jurgen Jansen, Gauthier de Bekker en Mauricio Meneses) over hun roeping en wat het betekent om juist in deze tijd parochiepriester te zijn

Parochiezondagen in 2023!

Afgelopen voorjaar hebben veel parochianen de moeite genomen om met elkaar in gesprek te gaan over de toekomst van de kerk. Paus Franciscus heeft om deze gesprekken gevraagd, wereldwijd. Synodale gesprekken heetten ze met een duur woord.  Belangrijker dan het dure woord is natuurlijk de inhoud.  Er kwamen veel mensen op af en er werd  openhartig gepraat over wat ons dierbaar is: ons geloof, de samenleving, de toekomst van de kerk, de kinderen, de zorg voor elkaar, noem maar op. Geloof en kerk gaan ons aan het hart en als team en bestuur wilden we daar ook mee aan de slag gaan.

Er kwam veel aan bod.  Drie punten sprongen er uit:
We vinden
1  het jammer dat er weinig kinderen of jongeren in de kerk zijn.
2  het moeilijk om over ons geloof te praten. We kunnen maar moeilijk woorden vinden  om er over te praten met vrienden, familie en kinderen.
3  saamhorigheid of verbinding heel belangrijk, het omzien naar elkaar.

De vraag rijst: wat doen we met die punten op kortere termijn? Want er niets mee doen is geen optie. Ten eerste spreekt er immers onze betrokkenheid uit en ten tweede een zeker gevoel van urgentie.  
Een stap zetten doen we graag met wijsheid , liefde en gezond verstand.
We hebben daarom  goed om ons heen gekeken en merkten dat er zogeheten parochiezondagen georganiseerd worden in naburige parochies, in Elst en Doetinchem, en ook elders in het bisdom.  Die dagen werken goed: er  komt veel jeugd en jeugd trekt jeugd. Er komen  geloofsgesprekken op gang, per leeftijdsgroep,  er is een mooie viering en na afloop is er een gezellige, goede  lunch voor jong en oud om je echt samen te voelen. Kortom, aan alle punten van het synodaal gesprek  wordt daar  voldaan. Er zijn draaiboeken , we hoeven het wiel niet uit te vinden. Er werd een werkgroep geformeerd die aan de slag ging.

En dit is het resultaat :
We organiseren 3 parochiezondagen in de OLV-Velp. Op  5 februari, 12 maart en 18 juni 2023. Steeds van  10- 1 uur  en hier zijn alle parochianen welkom.  Vanzelfsprekend gaan we in juni evalueren en kijken we wat er beter kan.

Het programma:
9.45 uur inloop met koffie
10.00 start programma . In groepjes gaan we uiteen onder leiding van een teamlid of ervaren begeleider.  Kinderen van 4 jaar hebben immers andere  interesses dan een tiener van 14 of volwassenen van 34 of 74.    Het pastoraal team is voltallig aanwezig op deze zondag.
De gespreksthema zijn:  In februari:   trouw / vertrouwen,  in maart : het geweten en in juni : omgaan met tegenslag.
11.00 uur : mooie viering met koor.
12.00 uur: gezellige lunch: met elkaar aan tafel om bij of na te praten of wie weet:  nieuwe contacten op te doen.
13 .00 uur: uitzwaaien. We gaan gevuld en gevoed naar huis en de  vrije zondagmiddag ligt voor ons

Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis. 
Via de scholen, website en sociale media brengen we de zondagen ook onder de aandacht.

Kinderziektes:
Die zullen er vast wel komen, die gebeuren nu eenmaal bij iets nieuws.

We vragen bij voorbaat om uw begrip en wie weet hebt u wel handige tips. Of wilt u best meehelpen voor een keer. Graag! U kunt ons altijd mailen:  secretariaat@eusebiusparochie.nl en er staat ook een ouderwetse ideeënbus klaar. 
We willen graag op deze zondagen ons concentreren op één kerk, uitgezonderd de H. Martinus omdat hier ons eucharistisch centrum is en er dus altijd op een vaste tijd een eucharistieviering op de zondag moet zijn. We hebben gekozen voor Velp, omdat dit  gebouw redelijk centraal ligt  en er meerdere ruimtes zijn om groepen te ontvangen. Parkeergelegenheid en een tuin voor de kinderen bij mooi weer zijn ook pluspunten. 
We realiseren ons best dat we iets van u vragen. Het betekent misschien dat u drie keer naar een andere locatie gaat dan u gewend bent. Maar-  en daar vertrouwen we op : u kunt er misschien ook iets nieuws ontvangen.  Jongeren die sfeer brengen en toekomst, zelf iets leren of ontdekken in de gesprekken, samen vieren, samen eten en samenhang proeven.  Ja, precies die synodale punten waar we naar verlangen.

Werkgroep Gezinszondagen Eusebiusparochie

De eerste parochiezondag was een succes!

Op 5 februari vierden we onze eerst parochiezondag in Velp. Het was zinvol, warm en gezellig. Kortom, een gevoel van gemeenschap!
‘Het contacten met andere parochianen was fijn!’
Deze opmerking liet één van de parochianen achter op het evaluatieformulier. En zo waren er veel meer. Een kleine greep uit wat mensen opschreven: 
– ‘Het was een echt (gezellig) samenzijn.’
– ‘Ik heb het ervaren als uitnodigend en recht uit het hart.’
– ‘Je krijgt er inspiratie.’
– ‘Wat goed dat het voor alle leeftijden is!’

Eén beeld zegt meer dan 1000 woorden
Iedereen werd ontvangen in de kerk met koffie. Vervolgens startte ieders programma: het gesprek over Trouw met de volwassen en de voorbereiding met de communicanten. Om 11.00 begon de viering met iedereen samen, onder begeleiding van de mooie muziek van Trente Plus. En we sloten af met een gezellige lunch!

We leren weer voor de volgende keer
‘Ik vond dat er erg weinig mensen uit mijn locatie waren en wel weinig jongeren.’ Dit was een van de waardevolle opmerkingen waar we mee aan de slag gaan. Zo worden de zondagen steeds beter en zorgen we voor nog meer verbondenheid binnen de parochie!

Kom je weer?
Want samen zijn we kerk! De volgende parochiezondag is op zondag 12 maart. Hieronder zie je het programma voor die zondag. Let op! De viering in de kerk is dus niet om 9.45 maar om 11.00 uur:

 • 9 45 uur Inloop met koffie
 • 10.00 uur             Programma per leeftijdsgroep:
  • crèche voor de allerkleinsten
  • aansprekende kinderwoorddienst
  • voorbereiding voor 1e communicanten en vormelingen
  • een inspirerend gesprek voor volwassenen met als thema ‘Trouw’.
 • 11.00 uur Gezamenlijke viering in de kerk
 • 12.00 uur gezellige lunch

Graag tot dan!