Koren

Lucaskoor Elden

Lucaskoor Elden

Het Sint Lucaskoor uit Elden/Arnhem-Zuid bestaat uit ca. 25 enthousiaste koorleden, een dirigent (Karel Barten) en een vaste organist (Ben Rutjes). Vanaf de oprichting, vermoedelijk Anno 1915, zingt het koor in wisselende samenstelling in de eredienst in de Lucaskerk. Het koor zingt ook bij uitvaarten en trouwdiensten. Op het repertoire staan Nederlandse gezangen, Gregoriaans en Latijn. Regelmatig worden missen gezongen van Mozart, Gounod, Kormann en Lotti. Ook worden er Psalmen ingestudeerd, liederen gezongen uit de Taize traditie, en verschillende Maria liederen. Het koor repeteert elke dinsdagavond van 19.15 tot 21.15 uur. Wilt u mee komen zingen of vrijblijvend eens een repetitie avond meemaken? Neem dan even contact met de contactpersoon (Ans Elshof) om een afspraak te maken. Tel. 06-23891995

Kleopaskoor Dieren

Kleopaskoor Dieren

We hebben een gemengd parochieel koor van 19 leden. De Emmauskerk aan de Rode Kruislaan 2 in Dieren, is onze thuishaven. We zingen veelal 4 stemmig. Ons koor bestaat uit 19 leden, 3 bassen, 4 tenoren, 4 alten en 8 sopranen. Onze dirigent is Miranda Stevels sinds 1 januari 2024. Karel Barten is met ingang van 1.1.2024 onze vaste begeleider op orgel en piano.. Houdt U van zang en/of liederen, en houdt U van gezelligheid, of wilt U de crisis ontduiken ? Kom dan eens een kijkje nemen tijdens onze repetities op de maandagavond van 20-22 uur in de Emmauskerk, gelegen naast van de speeltuin aan de Rode Kruislaan. We repeteren veelal melodieuze liturgische liederen van Huub Oosterhuis met melodieën van A. Oomen of B. Huijbers tot liederen van J.S. Bach. Maar ook Taizé en Avé Maria worden niet vergeten. Het voornamelijk Nederlandstalig repetoire groeit jaarlijks met 10-15 liederen. En blijft dan ook boeien, daar je niet telkens dezelfde liederen zingt, maar ook nieuwe liederen moet eigen maken. Koorleden wordt altijd gevraagd lieddagen elders in het land te bezoeken, om nieuw repetoire aan te dragen voor het koor. Het koor heeft ook een eigen website: http://kleopaskoor-dieren.jouwweb.nl/ 

Ontmoetingskoor Velp

Ontmoetingskoor Velp

Het Ontmoetingskoor is een gemengd koor (~37 leden) dat is ontstaan, na de sluiting van enkele RK-kerken, uit leden van parochiekoren uit Arnhem, Oosterbeek, Rheden en Velp. 
Het Ontmoetingskoor repeteert donderdagavond van 19.30 tot c.a. 21.30 uur, onderbroken door een gezellige koffiepauze. Het koor zingt o.l.v. dirigent Jacob Dubbeldam met begeleiding van organist Frank van Merwijk, zowel op het Mennes-orgel, als op het van Pelt-orgel (28 stemmen).
Het Ontmoetingskoor zingt 1 maal per maand tijdens de eucharistieviering vaak een traditionele mis van o.a. de componisten Schubert, Haydn, Mozart, Gounod en Bruckner.
De opening, slot en tussenzang worden bijna altijd uit de bundel ‘gezangen voor Liturgie’ (GvL) gezongen. De liederen tijdens de collecte en de communie zijn bekende klassieke motetten.
De sfeer in het koor is voortreffelijk, lief en leed wordt, tot op zekere hoogte, gedeeld.
Dit 4-stemmig (SATB) koor levert in een goede harmonieuze balans een behoorlijke zangprestatie. De opluistering van de eredienst heeft daardoor een sfeervol en devoot karakter.
Wij zoeken mensen die bekend zijn met de katholieke muzikale traditie. Wij zouden het zeer op prijs stellen om het Ontmoetingskoor met enkele leden te kunnen uitbreiden, om de muzikale omlijsting van de eredienst te bestendigen. (Voorz.: Ton Voets M: 06-51419332)

Schola Cantorum Arnhem

Schola Cantorum Arnhem

Het koor is opgericht in de zomer van 1966 en verzorgt sindsdien in Arnhem en omstreken de gregoriaanse zang tijdens de liturgie. Sinds enkele jaren zingt het koor vast in de OLV Visitatiekerk in Velp om 11:30 en ook nog in de Sint Martinuskerk te Arnhem de eerste zondag van de maand op dezelfde tijd. Daarnaast geeft het koor concerten waaronder recent een concert voor orgel en gregoriaans te Doesburg. Het koor staat onder leiding van Jan Boogaarts. Jan Boogaarts was hoofdvakleraar koordirectie aan het Kon. Conservatorium in Den Haag en docent muziekwetenschap aan de Universiteit van Utrecht. Recent promoveerde hij op de orgelmakers Smits aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Meer informatie op: www.latijnsemis.nl
De schola zoekt nieuwe leden !. Neem gerust contact op: efilusch@yahoo.com

Trente Plus koor Velp

Trente Plus koor Velp

Het koor “Trente Plus” is opgericht in 1988 toen een aantal ouders van vormelingen zich realiseerden dat de ontmoetingen met elkaar -na communievoorbereiding, een veelal dezelfde basisschool van
hun kinderen en na de vormselvoorbereiding- zou verminderen ten gevolge van uitwaaiering van hun kinderen naar diverse vervolgopleidingen.
Zij werden enthousiast van het idee om een koor te vormen zodat de gewaardeerde gemeenschappelijkheid in kerkverband gecontinueerd zou worden. Aldus geschiedde. En op dat moment waren ze veelal dertigers. Vandaar de naamgeving.
Een gemengd koor, dat thans bestaat uit circa ca 25 leden, met een merendeels Nederlandstalig repertoire waaronder Oosterhuis liederen, ter ondersteuning van de vieringen en soms van andere activiteiten (zie foto). Met een 5-aantal koorleden is een liturgiecommissie actief waar een thematische viering samengesteld wordt, samen met de voorganger, met aanvullend op het
themagerichte teksten, gebeden en liederen. Het koor heeft een enthousiaste dirigente en een veelzijdige organist/pianist.
Geïnteresseerden in dit “koor met sfeer” kunnen contact opnemen met koorbestuursvoorzitter Egon Haffmans, tel 026-3621275.

Jongerenkoor Dieren

Jongerenkoor Dieren

Het leukste jongerenkoor uit de regio komt uit Dieren. 
Tijdens Pinksteren van 1968 is er besloten dat het tijd was voor een koor speciaal voor jongeren, waarin gekeken kan worden naar behoeften van meer moderne nummers en vieringen. In de loop der jaren zijn er relaties ontstaan, huwelijken gevierd, kinderen geboren en vriendschappen voor het leven ontstaan.
In 2023 vieren wij ons 55-jarig jubileum.
Het Jongerenkoor is een plek voor gezelligheid, activiteiten en bovenal zingen. Swingende kerkmuziek die speciaal voor jongeren geschreven is, maar ook muziek uit musicals, films en het popgenre. Ons koor bestaat uit jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 35 jaar, welke onderverdeeld zijn in bassen, tenoren, alten en sopranen. We worden begeleid door een combo, momenteel bestaande uit een pianist en een drummer.
Elke woensdagavond repeteren we van 20.00u tot 22.00u in de Emmauskerk in Dieren. Wil je een keer mee komen kijken, ben je uiteraard van harte welkom! Hopelijk tot snel!
Je kunt contact met ons opnemen via jongerenkoordieren@gmail.com