Koren

Lucaskoor Elden

Lucaskoor Elden

Het Sint Lucaskoor uit Elden/Arnhem-Zuid bestaat momenteel uit 36 enthousiaste koorleden, een dirigent (Monique Verhoeven) en een vaste organist (Ben Rutjes). Vanaf de oprichting, vermoedelijk Anno 1915, zingt het koor in wisselende samenstelling in de eredienst in de Lucaskerk. Het koor zingt ook bij uitvaarten en trouwdiensten. Op het repertoire staan Nederlandse gezangen, Gregoriaans en Latijn. Regelmatig worden missen gezongen van Mozart, Gounod, Kormann en Lotti. Ook worden er Psalmen ingestudeerd, liederen gezongen uit de Taize traditie, en verschillende Maria liederen. Het koor repeteert elke dinsdagavond van 19.15 tot 21.15 uur. Wilt u mee komen zingen of vrijblijvend eens een repetitie avond meemaken? Neem dan even contact met de contactpersoon (Ans Elshof) om een afspraak te maken. Tel. 06-23891995

Kleopaskoor Dieren

Kleopaskoor Dieren

We hebben een gemengd parochieel koor van ± 26 leden. De Emmauskerk aan de Rode Kruislaan 2 in Dieren, is onze thuishaven. We zingen veelal 4 stemmig. Het koor bestaat uit 11 sopranen, 5 alten, 4 tenoren en 5 bassen. Houdt U van zang en/of liederen, en houdt U van gezelligheid, of wilt U de crisis ontduiken ? Kom dan eens een kijkje nemen tijdens onze repetities op de maandagavond van 20-22 uur in de Emmauskerk, gelegen naast van de speeltuin aan de Rode Kruislaan. We repeteren veelal melodieuze liturgische liederen van Huub Oosterhuis met melodieën van A. Oomen of B. Huijbers tot liederen van J.S. Bach. Maar ook Taizé en Avé Maria worden niet vergeten. Het voornamelijk Nederlandstalig repetoire groeit jaarlijks met 10-15 liederen. En blijft dan ook boeien, daar je niet telkens dezelfde liederen zingt, maar ook nieuwe liederen moet eigen maken. Koorleden wordt altijd gevraagd lieddagen elders in het land te bezoeken, om nieuw repetoire aan te dragen voor het koor. Joep Stappers is de dirigent. Het koor heeft ook een eigen website: http://kleopaskoor-dieren.jouwweb.nl/

Ontmoetingskoor Velp

Ontmoetingskoor Velp

Het Ontmoetingskoor bestaat uit een herenkoor en een gemengd koor. De groep heren die specifiek bij de heren zingen praten altijd over het herenkoor, de gemengde groep heeft het altijd over het ontmoetingskoor terwijl dat het gemengde koor moet zijn. De heren van het ontmoetingskoor repeteren op donderdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur o.l.v. Jacob Dubbeldam. Het gemengde koor van het Ontmoetingkoor, waar ook enkele heren van het herenkoor meezingen, zingen op donderdagavond van 20.15 uur tot 21.30 uur o.l.v. Jacob Dubbeldam in de O.L.V. Visitatie kerk te Velp.

Schola Cantorum Arnhem

Schola Cantorum Arnhem

Het koor is opgericht in de zomer van 1966 en verzorgt sindsdien in Arnhem en omstreken de gregoriaanse zang tijdens de liturgie. Sinds enkele jaren zingt het koor vast in de OLV Visitatiekerk in Velp om 11:30 en ook nog in de Sint Martinuskerk te Arnhem de eerste zondag van de maand op dezelfde tijd. Daarnaast geeft het koor concerten waaronder recent een concert voor orgel en gregoriaans te Doesburg. Het koor staat onder leiding van Jan Boogaarts. Jan Boogaarts was hoofdvakleraar koordirectie aan het Kon. Conservatorium in Den Haag en docent muziekwetenschap aan de Universiteit van Utrecht. Recent promoveerde hij op de orgelmakers Smits aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Meer informatie op: www.latijnsemis.nl
De schola zoekt nieuwe leden !. Neem gerust contact op: efilusch@yahoo.com

Pelgrimskoor Arnhem

Pelgrimskoor Arnhem

In september 2010 is er voor de kerken in Arnhem-Noord een Rouw- en Trouwkoor opgericht.
Het koor bestaat voornamelijk uit leden van alle voormalige parochies uit Arnhem-Noord en staat onder enthousiaste leiding van Monique Verhoeven. Wij hebben dit koor “het Pelgrimskoor” genoemd vanwege het toenmalige trekken van de ene kerk naar de andere kerk voor zangbegeleiding bij huwelijksvieringen en uitvaarten. Momenteel zijn er 22 koorleden verdeeld over de zangstemmen sopraanalt-tenor-bas.
Het koor zingt zowel 1-stemmige als 3- en/of 4-stemmige liederen.
De repetitie is 1x keer in de twee weken (in de oneven weken) op dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom. Zij kunnen een keer op de dinsdagmorgen binnenlopen om naar de repetitie van ons koor te komen luisteren en een kopje koffie te drinken.
De repetities vinden plaats in het Martinuszaaltje naast de St.Martinuskerk, ingang Van Muijlwijkstraat. Voor nadere informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Bea Scheerder telefoonnr. 026-3820475