WATERPUTOpen bedankbrief aan Pastor Aloys Lurvink
We willen nogmaals onze dank betuigen voor de schenking waarmee we zoveel goeds kunnen doen voor hen die het vaak het hardst nodig hebben.
Zoals de maaltijden voor hulpbehoevende ouderen en gehandicapten. Onze vriend Omar Sonko had al meermaals gevraagd of we hun dorp konden helpen met een waterput.
Zeker nu in de Vastentijd waar het thema ‘Water verandert alles’ aandacht vraagt voor het gebrek aan schoon (drink)water wereldwijd, is dit een goed doel om te ondersteunen.

nabij1Graag willen wij u uitnodigen om op dinsdag 26 maart 2019 om 16.00u in de Martinuskerk, aanwezig te zijn bij de inzegening van het HERINNERINGSBOEK. Daarna is er voor u allen koffie met wat lekkers.
Stichting NAbij en de St. Eusebiusparochie hebben het initiatief genomen om een herinneringsboek te maken waarin mensen herdacht worden die zijn overleden en geen nabestaanden hebben.
Hierdoor blijven deze mensen in onze herinnering.

taizekruis 2De 40-dagen-tijd is een tijd om te bezinnen en samen te bidden.
Hoe ziet die tijd er voor jullie uit? Misschien dit jaar wel heel bijzonder: samen met jongeren uit Taizé?!

Samen bidden met en voor jongeren.

Koren HomeOp 16 en 24 maart brengt projectkoor Cappella ad Fluvium onder leiding van Peter-Paul van Beekum het programma Faire is the heaven, een ode aan de Engelse koormuziek met werken van onder meer Tallis, Purcell, Ireland en Gibbons. Bij een aantal stukken wordt het koor begeleid door Wim Roelfsema op orgel. Zaterdagavond 16 maart vindt het concert plaats om 20:15 uur in de Grote Kerk, Kerkstraat 32 te Velp. Op zondagmiddag 24 maart is het concert om 15:30 uur in de Antonius van Paduakerk, Groesbeekseweg 96 te Nijmegen.

rijstOm rijst te koken heb je water nodig. Water verandert droge korrels in voedzame rijst.
U bent uitgenodigd om dat met ons te komen eten in de Vasten van 18.00-19.00 uur op de volgende donderdagen:
14 maart in de Emmauskapel, Gangulphusplein 5
21 maart in de de Kandelaar, Den Haagweg 1
28 maart in de Emmauskapel

vastenactieVastenactie steunt ieder jaar projecten over de hele wereld die zorgen voor veilig, bereikbaar water. In 2019 zetten we vijf waterprojecten in de schijnwerpers.
Vastenactie IBAN: NL21INGB0000005850 t.n.v. Vastenactie, Den Haag
Geweldig dat u ons werk wilt steunen! Mede dankzij uw gift, kunnen we meer mensen helpen een menswaardig bestaan op te bouwen.

Zie de FLYER!

solidaridadSolidaridad Nederland werkt aan de eerlijke en duurzame productie van palmolie. Ondanks de uitwassen van palmolieproductie, zoals vernietiging van regenwoud en uitbuiting van arbeiders, roept Solidaridad toch op om palmolie niet uit te bannen. Waarom? Omdat wij zien dat als palmolie op een duurzame, toekomstbestendige
manier geproduceerd wordt, dit gewas juist kan bijdragen aan de oplossing voor deze misstanden. Zie de FLYER!

rvkAfgelopen vrijdag kwam de Raad van Kerken Arnhem bij elkaar ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan. Vier sprekers gaven ons een inkijkje in de de huidige stand van zaken, maar ook een visie op de kerk van de toekomst. Het was een boeiende en inspirerende middag, maar ook bleek dat er geen duidelijk beeld kon worden gegeven wat de toekomst ons gaat brengen in het kerkelijk landschap.

KorteBroeders en zusters,
De afgelopen weken is onze Kerk helaas vaak negatief in het nieuws geweest. Er was het nieuws over seksueel misbruik van minderjarigen in de Verenigde Staten. En op het hoogste niveau van onze Kerk wordt onze goede paus ervan beschuldigd niet adequaat te hebben gereageerd op signalen van misbruik.

Nguyen Thanh Tuan

Pastoor Nguyen Thanh Tuan is door de bisschop, kardinaal Eijk, per 1 juni a.s. benoemd als nieuwe pastoor voor de Eusebiusparochie.
Het parochiebestuur is zeer verheugd over deze benoeming na het eerder aangekondigde vertrek van pastoor Zweers en ziet met vertrouwen de samenwerking met de nieuwe pastoor tegemoet.
Pastoor Tuan is 50 jaar oud en nu nog werkzaam als pastoor van de parochie.

zweersPastoor Gerben Zweers (48) van de Sint Eusebiusparochie (Arnhem, Velp, Dieren, Rheden en De Steeg) heeft aangekondigd dat hij zal vertrekken als pastoor. Pastoor Zweers zal intreden in de orde van de Augustijnen.
Gerben Zweers is sinds mei 2015 als pastoor actief in de Sint Eusebiusparochie. Daarvoor is hij 11 jaar pastoor geweest in Culemborg en Houten, en 5 jaar pastor in Hengelo (Gld).
Daarnaast is Pastoor Zweers actief als organisator van tienerkampen en jongerenreizen voor het aartsbisdom Utrecht.

kerkbalansAls je de verschillende media moet geloven, en waarom zouden we dat niet doen, bestaat onze manier van omgaan met elkaar vooral in het uitwisselen van meningen. Wie zich ooit aan een discussie op Facebook gewaagd heeft, zal ontdekken dat vroeg of laat de woorden scherper worden, persoonlijker, op de man of de vrouw gespeeld. Vaak lijkt het er eerder op dat we een mening droppen en dan weglopen, of gelijk willen krijgen, zonder dat we op zoek gaan naar een oplossing waarin een ander zich ook kan vinden. De verbinding lijkt dan zoek. MIJN KERK VERBINDT is het motto van de actie Kerkbalans waarbij onze parochie haar parochianen aanspoort om geld te geven om het goede werk te kunnen blijven doen. 
Rekeningnummer is: NL 44 INGB 0002 0447 64

eijk‘De ongemakkelijke Waarheid’

Brief voor de Veertigdagentijd 2019

Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht

U treft de tekst aan in deze bijlage

facebookDe Eusebiusparochie is ook actief op Facebook.
Wordt lid van de pagina en schrijf je eigen bijdrage(n).

https://www.facebook.com/Eusebiusparochie.Arnhem 

Fotokrant