aanbiddingWereldwijde aanbidding voor allen die God nog niet kennen.

Bijgaand de poster en flyers voor de Eucharistische aanbidding op 23 november, vooravond van Christus Koning.

aartsbisdomUitnodiging voor de diakenwijding van Gauthier de Bekker op zaterdag 30 november 2019 om 10.30 uur in de Kathedrale Kerk van Sint Catharina, Lange Nieuwstraat 36 te Utrecht.
In deze tijd van voorbereiding vraag ik om uw gebed voor de wijdeling.
Drs. P. Kuipers, Rector Ariënsinstituut

CarolsOp woensdag 18 december zullen The Anglican Singers Amsterdam en The Haarlem Choir een week voor Kerstmis in de Dorpskerk van Rheden een Festival of Nine Lessons and Carols uitvoeren, zoals gebruikelijk in de Anglicaanse traditie.
Deze bijzondere oecumenische Muzikale Vesper is inmiddels een tweejaarlijkse traditie geworden en betekent steeds weer genieten van prachtige muziek ter voorbereiding van het naderend kerstfeest. Zet deze datum dus vast in uw agenda, de aanvang is 20.00 uur.

leger des heilsKerstpotten
De traditionele kerstpotten staan ook dit weer op het land van de Markt en op winkelcentra Kronenburg, Elderhof en Presikhaaf op 12-13 -14-19 en 20 december steeds vanaf 11.30 uur.
De opbrengst is bestemd voor Kerst en Sociale activiteiten van het Leger des Heils in Arnhem. Dit jaar zullen er ook weer kerstpakketten worden uitgedeeld en er zal een kerstviering zijn voor ouderen en alleenstaanden.

kerstengelVoor de komende editie van ‘de Wijnrank’, willen we parochianen vragen om een foto van hun Kerststal, met een speciaal verhaaltje erbij.
Wij hopen op mooie reacties.
U kunt uw foto + verhaaltje, toesturen aan: redactie@eusebiusparochie.nl

jp bachDieren – Voor de vijfde keer op rij start er in Dieren een projectkoor met koorzangers uit Dieren en wijde omgeving onder leiding van dirigent Hans Schimmel. Dit keer wordt er toegewerkt naar een verkorte versie van de Johannes Passion van J.S. Bach. De repetities vinden plaats vanaf woensdag 8 januari 2020 in de Ontmoetingskerk, Adm. Helfrichlaan 54 te Dieren. De uitvoering is op Palmzondag 5 april 2020. Het koor nodigt koorzangers uit de regio van harte uit om mee te doen met de jubileumeditie van dit project.

mantelzorgBent U mantelzorger voor iemand die in Arnhem woont. Dan bent u van harte welkom op de Arnhemse Dag van de Mantelzorg.
Deze vieren wij op zaterdag 16 november in Burgers Zoo, tussen 10.00 en 13.30 uur.

Zie de FLYER!

aartsbisdomUitnodiging voor startbijeenkomsten in het kader van de conferentie “De missionaire parochie – Als God renoveert” met father James Mallon, die 24 en 25 maart 2020 wordt gehouden in Oudenbosch.

De startbijeenkomst wordt georganiseerd in het Ariësinstituut te Utrecht. Hier is beperkte capaciteit. Het congres in 2020 is groter en voor zowel katholieke als protestanten in Nederland en België.
In de bijlage vindt u meer informatie over de startbijeenkomst en het congres.

pannenkoekVoor de vijfde keer is er in Malburgen een Pannenkoekenmiddag geweest in de Emmauskapel. Dit jaar georganiseerd door Salvatorkerk en Plein 5 (RIBW en St. Eusebiusparochie). Vrijwilligers hebben 80 genodigde gasten mogen ontvangen en ongeveer 200 pannenkoeken gebakken. ‘Het was hard werken’ vertelde een vrijwilligster ‘maar ontzettend fijn, dat je mensen tijdens de zomervakantie die een beperkte dag invulling hebben een gezellige middag kan bezorgen’. Er was zelfs nog tijd, omdat er veel vrijwilligers aanwezig waren, om met mensen te praten en mensen gingen onderling met elkaar in gesprek.

groenekerkBinnen de kerken is een beweging tot stand gekomen, onder de naam ‘Groene Kerken’, waarin wij nadenken over de opdracht van ons geloof om goede rentmeesters te zijn, waarin mensen samen bidden voor een betere toekomst en zoeken naar concrete stappen om persoonlijk én als kerkgemeenschappen de handen uit de mouwen te steken en daadwerkelijk iets te doen.
Ook wij, als RK-gemeenschap in Arnhem-Zuid hebben ons aangesloten bij deze beweging van de Groene Kerken.
Lees hier deze notitie.

WATERPUTOpen bedankbrief aan Pastor Aloys Lurvink
We willen nogmaals onze dank betuigen voor de schenking waarmee we zoveel goeds kunnen doen voor hen die het vaak het hardst nodig hebben.
Zoals de maaltijden voor hulpbehoevende ouderen en gehandicapten. Onze vriend Omar Sonko had al meermaals gevraagd of we hun dorp konden helpen met een waterput.
Zeker nu in de Vastentijd waar het thema ‘Water verandert alles’ aandacht vraagt voor het gebrek aan schoon (drink)water wereldwijd, is dit een goed doel om te ondersteunen.

solidaridadSolidaridad Nederland werkt aan de eerlijke en duurzame productie van palmolie. Ondanks de uitwassen van palmolieproductie, zoals vernietiging van regenwoud en uitbuiting van arbeiders, roept Solidaridad toch op om palmolie niet uit te bannen. Waarom? Omdat wij zien dat als palmolie op een duurzame, toekomstbestendige
manier geproduceerd wordt, dit gewas juist kan bijdragen aan de oplossing voor deze misstanden. Zie de FLYER!

rvkAfgelopen vrijdag kwam de Raad van Kerken Arnhem bij elkaar ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan. Vier sprekers gaven ons een inkijkje in de de huidige stand van zaken, maar ook een visie op de kerk van de toekomst. Het was een boeiende en inspirerende middag, maar ook bleek dat er geen duidelijk beeld kon worden gegeven wat de toekomst ons gaat brengen in het kerkelijk landschap.

KorteBroeders en zusters,
De afgelopen weken is onze Kerk helaas vaak negatief in het nieuws geweest. Er was het nieuws over seksueel misbruik van minderjarigen in de Verenigde Staten. En op het hoogste niveau van onze Kerk wordt onze goede paus ervan beschuldigd niet adequaat te hebben gereageerd op signalen van misbruik.

Nguyen Thanh Tuan

Pastoor Nguyen Thanh Tuan is door de bisschop, kardinaal Eijk, per 1 juni a.s. benoemd als nieuwe pastoor voor de Eusebiusparochie.
Het parochiebestuur is zeer verheugd over deze benoeming na het eerder aangekondigde vertrek van pastoor Zweers en ziet met vertrouwen de samenwerking met de nieuwe pastoor tegemoet.
Pastoor Tuan is 50 jaar oud en nu nog werkzaam als pastoor van de parochie.

zweersPastoor Gerben Zweers (48) van de Sint Eusebiusparochie (Arnhem, Velp, Dieren, Rheden en De Steeg) heeft aangekondigd dat hij zal vertrekken als pastoor. Pastoor Zweers zal intreden in de orde van de Augustijnen.
Gerben Zweers is sinds mei 2015 als pastoor actief in de Sint Eusebiusparochie. Daarvoor is hij 11 jaar pastoor geweest in Culemborg en Houten, en 5 jaar pastor in Hengelo (Gld).
Daarnaast is Pastoor Zweers actief als organisator van tienerkampen en jongerenreizen voor het aartsbisdom Utrecht.

kerkbalansAls je de verschillende media moet geloven, en waarom zouden we dat niet doen, bestaat onze manier van omgaan met elkaar vooral in het uitwisselen van meningen. Wie zich ooit aan een discussie op Facebook gewaagd heeft, zal ontdekken dat vroeg of laat de woorden scherper worden, persoonlijker, op de man of de vrouw gespeeld. Vaak lijkt het er eerder op dat we een mening droppen en dan weglopen, of gelijk willen krijgen, zonder dat we op zoek gaan naar een oplossing waarin een ander zich ook kan vinden. De verbinding lijkt dan zoek. MIJN KERK VERBINDT is het motto van de actie Kerkbalans waarbij onze parochie haar parochianen aanspoort om geld te geven om het goede werk te kunnen blijven doen. 
Rekeningnummer is: NL 44 INGB 0002 0447 64

Fotokrant