2019 10 04 Paulus afbeelding monument Berea1Op donderdagavond 24 oktober en 28 november vinden twee lezingen plaats over de apostel Paulus die worden verzorgd door de theologe Janine van der Kallen. Zij is als pastoraal werkster verbonden aan de Maria Magdalena parochie en heeft zich gespecialiseerd in de studie over Paulus. In dat kader verzorgt zij lezingen en begeleidt ook Paulusreizen naar o.a. Griekenland en Turkije. Paulus was een belangrijk leider van de vroege christelijke kerk en speelde een centrale rol in de vroege ontwikkeling en verspreiding van het christendom. 

EmmauskerkDe begin 2019 gestarte commissie heeft in de eerste helft van dit jaar een drietal lezingen georganiseerd. Inmiddels is het programma voor de tweede helft van dit jaar gereed en bestaat uit:
24 oktober: Lezing over Paulus met als titel “Paulus, rechtlijnig en veelzijdig, van geboorte tot wedergeboorte” waarbij de persoon Paulus centraal staat;
9 november: Optreden koor ‘Panta Rhei’ met als thema “Herdenken is ook verder gaan”;
28 november: Lezing over Paulus met als titel “Paulus, rechtlijnig en veelzijdig, een man van de wereld” waarbij de reizen van Paulus en zijn evangelisatie centraal staat.

IMG 3973 tnDominee Gert Jansen (Ellecom/De Steeg) en pastor Anita Coenraads namen ons op 20 januari (= Zondag van de Eenheid) mee naar Israël waar men uitbundig feest viert. Tijdens de viering werd via het boek Deuteronomium en het Lucas Evangelie de meeste aandacht gevraagd voor "recht doen". Dankzij de christenen uit Indonesië leerden wij breder te kijken om uitsluiten te voorkomen.
Zij introduceerden het thema "oog op recht" naar aanleiding van beide lezingen.

Openluchtdienst Dieren tnOp zondag Trinitatis (27-5) werd in het Carolinapark gevierd dat God vele gezichten heeft: we weten weer dat Hij “ziet, hoort en spreekt”.
Met het voorbeeld van “de gele lis” (die zèlfs in het park aan de waterkant bloeide) en “de triangel” leerde de jongere garde wat de Drieenige God betekent.
Tussen de 300 en 400 mensen waren aanwezig en genoten van deze andere manier van kerken: bijna alle stoelen waren bezet.

misdienaarWie wil behulpzaam zijn als misdienaar of acoliet in de Emmaüskerk?
De Emmaüskerk is op zoek naar jongeren of ouderen die als misdienaar (tot circa 16 jaar) of acoliet (vanaf 16 jaar) tijdens vieringen de voorganger, pastoor of pastor, behulpzaam wil zijn.
Jongeren en ouderen die hiervoor belangstelling hebben, maar eerst meer willen weten over de activiteiten die verwacht worden, kunnen zich in verbinding stellen met een van de huidige acolieten Theo Dammers, telefoon 0313-421322, Hans Maas, telefoon 0313-415397, of Jan van Vliet, telefoon 0313-416601.
Opgave is ook mogelijk bij de leden van de Locatieraad van de Emmaüskerk.

EmmauskerkHet Jaarverslag 2018 geeft informatie over de activiteiten binnen de locatie Emmaüskerk te Dieren. Het is vastgesteld door de locatieraad in haar vergadering van januari 2019 en is bestemd voor de parochianen van de Emmaüskerk en andere belangstellenden.

 

Lees hier het jaarverslag van 2018 van de locatie Emmaüskerk te Dieren.

Emmauskerk

Parochianen van de H. Mauritius Rheden, OLVr. Tenhemelopneming De Steeg en de OLVr. ten Hemelopneming Dieren vallen m.i.v. 1 mei 2015 onder de Sint Eusebiusparochie in Arnhem.
Telnr. Secretariaat: 026 4424567; Telnr. voor Ziekenzalving, ziekenzegen en uitvaarten: 026 3703800


Lijst met namen en adressen Locatieraad Emmaüskerk te Dieren

Emmauskerk

Digitale nieuwsbrief oktober 2019 Dieren - De Steeg - Rheden 

Parochianen van de H. Mauritius Rheden, OLVr. Tenhemelopneming De Steeg en de OLVr. ten Hemelopneming Dieren vallen m.i.v. 1 mei 2015 onder de Sint Eusebiusparochie in Arnhem.
Telnr. Secretariaat: 026 4424567; Telnr. voor Ziekenzalving, ziekenzegen en uitvaarten: 026 3703800

Fotokrant