Historie Eusebius

Over onze patroonheilige: St. Eusebius van Rome

De Heilige Eusebius, patroon van Rooms-Katholiek parochie Arnhem, Velp, Rozendaal en Veluwezoom, leefde in de 2e eeuw na Chr. ten tijde van keizer Commodus (180-192). Hij heeft samen met zijn metgezellen vele Romeinen – waaronder een senator – tot het Christendom bekeerd. Naast de verkondiging van het Evangelie droeg hij zorg voor de armen. Ook zorgde hij ervoor dat christelijke martelaren begraven konden worden.

Nadat hij keer op keer geweigerd had het keizerlijke bevel uit te voeren en offers te brengen aan Jupiter en Hercules werden Eusebius en zijn gezellen gevangen genomen, gemarteld en ter dood gebracht. Volgens de overlevering werd tijdens de martelingen de tong van Eusebius afgesneden, maar hij bleef desondanks lof en eer aan Jezus Christus brengen. Zijn feestdag is op 25 augustus.

In 863 werden de relieken van Eusebius naar Vienne (Frankrijk) overgebracht. Mogelijk vanuit Vienne kwamen zijn relieken via de St. Salvator in Prüm (Duitsland) in 1451 over naar Arnhem. De pastoor heeft die naar Arnhem gehaald in de hoop dat de parochie daardoor zou opleven. De reliekschrijn met daarin de schedel en de tong van St. Eusebius wordt nu tijdelijk bewaard in het Museum Catharijneconvent in Utrecht. De R.K. Parochie is evenwel voorbereidingen aan het treffen om deze schrijn in onze St. Martinuskerk te Arnhem een waardige plek te geven, opdat hierdoor – tot eer van God – St. Eusebius nog meer geëerd kan worden. Zijn relieken horen hier in de St. Eusebiusparochie thuis.