Totaal
aanvragen

1.
Ondersteuning
Begeleiding

2.
Financiële
ondersteuning

3.
Administratief/
Noodpakket

Combinatie
van
1 en 2 of 3

Doorverwezen
in behandeling

Niet
gehonoreerd

36

0

18

12

3

3

0

Stand  per 31 maart 2021.        
           
Uitgaven van  januari t/m maart 2021      
Individueel  € 2.577,00        
In Sodba,  €              -          
Projecten  €     400,00        
Totaal  € 2.977,00        
(Uitgaven excl.kosten en afdracht DKCI)      
           
Om onze hulp te kunnen bieden is,behalve de inzet van vrijwilligers,  ook uw financiele steun nodig.    
(zie'' Hoe bijdragen'')          
Inkomsten van januari t/m maart 2021      
Collecten  €     934,55        
Giften/schenkingen  € 1.058,00        
Totaal  € 1.992,55        
(Inkomsten excl.rente en dividend)        
           
Specificatie collecten        
31 januari  €     159,00 in vieringen en digitaal  
28 februari  €     775,55 in vieringen en digitaal  
16 mei          
8 augustus          
5 september          
dinsdag 26 september          
dinsdag 27 september          
dinsdag 14 november          
dinsdag 24 december          
dinsdag 25 december          
   €     934,55        
           
Wij bedanken U voor uw bijdragen in deze bijzondere Coronaperiode..

Totaal
aanvragen

1.
Ondersteuning
Begeleiding

2.
Financiële
ondersteuning

3.
Administratief/
Noodpakket

Combinatie
van
1 en 2 of 3

Doorverwezen
in behandeling

Niet
gehonoreerd

29

0

14

10

3

2

0

Totaal
aanvragen

1.
Ondersteuning
Begeleiding

2.
Financiële
ondersteuning

3.
Administratief/
Noodpakket

Combinatie
van
1 en 2 of 3

Doorverwezen
in behandeling

Niet
gehonoreerd

19

0

9

7

2

1

0

Stand  per 31 december 2020.
   
Uitgaven van  januari t/mdecember 2020
Individueel  €     7.663,00
In Sodba verband  €               -  
Projecten  €     5.775,00
Totaal  €    13.438,00
(Uitgaven excl.kosten en afdracht DKCI)
Om onze hulp te kunnen bieden is,
behalve de inzet van vrijwilligers, ook uw
 financiele steun nodig.
(zie'' Hoe bijdragen'')  
   
Inkomsten van januari t/m december 2020
Collecten  €     3.241,55
Giften/schenkingen  €     6.966,00
Totaal  €    10.207,55
(Inkomsten excl.rente en dividend)
Specificatie collecten        
2 februari incl.    
23 februari incl.    
1 maart  €     1.818,15    
14 juni  €               -   i.v.m. corona
9 augustus  €        356,58    
6 september  €        391,55    
27 september  €        323,95 excl. Martinus
27 oktober      
24 december  €        351,32 totaal 4e kwartaal
25 december      
   €     3.241,55    
Wij bedanken U voor uw bijdragen in deze bijzondere Coronaperiode..

Totaal
aanvragen

1.
Ondersteuning
Begeleiding

2.
Financiële
ondersteuning

3.
Administratief/
Noodpakket

Combinatie
van
1 en 2 of 3

Doorverwezen
in behandeling

Niet
gehonoreerd

12

0

5

6

0

1

0

Totaal
aanvragen

1.
Ondersteuning
Begeleiding

2.
Financiële
ondersteuning

3.
Administratief/
Noodpakket

Combinatie
van
1 en 2 of 3

Doorverwezen
in behandeling

Niet
gehonoreerd

102

1

50

26

10

7

8

Totaal
aanvragen

1.
Ondersteuning
Begeleiding

2.
Financiële
ondersteuning

3.
Administratief/
Noodpakket

Combinatie
van
1 en 2 of 3

Doorverwezen
in behandeling

Niet
gehonoreerd

88

0

41

23

10

7

7

Uitgaven van  januari t/m september 2020
Individueel  €             6.089,00
In Sodba verband  €                       -  
Projecten  €                675,00
Totaal  €             6.764,00
(Uitgaven excl.kosten en afdracht DKCI)
Om onze hulp te kunnen bieden is,
behalve de inzet van vrijwilligers, ook uw
financiele steun nodig.
(zie'' Hoe bijdragen'')  
Inkomsten van januari t/m september 2020
Collecten  €             2.890,23
Giften/schenkingen  €             5.005,00
Totaal  €             7.895,23
(Inkomsten excl.rente en dividend)
   
Specificatie collecten  
2 februari incl.
23 februari incl.
1 maart  €             1.818,15
14 juni  €                       -  
9 augustus  €                356,58
6 september  €                391,55
27 september  €                323,95
27 oktober  
24 december  
25 december  
   €             2.890,23
   
Wij bedanken U allen voor uw bijdragen.
   

Totaal
aanvragen

1.
Ondersteuning
Begeleiding

2.
Financiële
ondersteuning

3.
Administratief/
Noodpakket

Combinatie
van
1 en 2 of 3

Doorverwezen
in behandeling

Niet
gehonoreerd

78

0

35

20

10

6

7

Totaal
aanvragen

1.
Ondersteuning
Begeleiding

2.
Financiële
ondersteuning

3.
Administratief/
Noodpakket

Combinatie
van
1 en 2 of 3

Doorverwezen
in behandeling

Niet
gehonoreerd

66

0

28

17

10

6

5

Totaal
aanvragen

1.
Ondersteuning
Begeleiding

2.
Financiële
ondersteuning

3.
Administratief/
Noodpakket

Combinatie
van
1 en 2 of 3

Doorverwezen
in behandeling

Niet
gehonoreerd

51

0

21

14

8

4

4

Uitgaven van  januari t/m juni 2020
Individueel  €           3.888,00
In Sodba verband  €                        -  
Projecten  €               625,00
Totaal  €           4.513,00
(Uitgaven excl.kosten en afdracht DKCI)
   
Om onze hulp te kunnen bieden is,
behalve de inzet van vrijwilligers, ook uw
financiele steun nodig.
(zie'' Hoe bijdragen'')  
   
Inkomsten van januari t/m juni 2020
Collecten  €           1.818,15
Giften/schenkingen  €           3.655,00
Totaal  €           5.473,15
(Inkomsten excl.rente en dividend)
   
Specificatie collecten  
2 februari  incl. 
23 februari  incl. 
1 maart  €           1.818,15
14 juni == i.v.m. corona  €                        -  
9 augustus  
6 september  
27 september  
27 oktober  
24 december  
25 december  
   €           1.818,15
   
Wij bedanken U allen voor uw bijdragen.

Totaal
aanvragen

1.
Ondersteuning
Begeleiding

2.
Financiële
ondersteuning

3.
Administratief/
Noodpakket

Combinatie
van
1 en 2 of 3

Doorverwezen
in behandeling

Niet
gehonoreerd

47

0

19

13

8

4

3

Totaal
aanvragen

1.
Ondersteuning
Begeleiding

2.
Financiële
ondersteuning

3.
Administratief/
Noodpakket

Combinatie
van
1 en 2 of 3

Doorverwezen
in behandeling

Niet
gehonoreerd

41

0

17

12

7

4

1

kleine caritas

We leven op dit moment in een rare tijd, we moeten binnen blijven, we moeten afstand van elkaar houden, minimaal 1,5 meter en misschien verlies je zelfs je baan of is er een andere reden dat er minder inkomsten binnenkomen door de COVID-19. Boodschappen doen lukt nog, maar voor sommige onder ons ook met moeite. Rondkomen met een uitkering of na inkomensverlies kan in deze tijd moeilijk zijn.

Totaal
aanvragen

1.
Ondersteuning
Begeleiding

2.
Financiële
ondersteuning

3.
Administratief/
Noodpakket

Combinatie
van
1 en 2 of 3

Doorverwezen
in behandeling

Niet
gehonoreerd

31

0

12

9

6

3

1

Fotokrant