Uitgaven van 1  januari t/m maart 2018

Individueel

      3.843,00

 

In Sodba verband

      1.217,00

 

Projecten

         612,00

 

Totaal

      5.672,00

 

(Uitgaven excl.kosten en afdracht DKCI)

     

Om onze hulp te kunnen bieden is,
behalve de inzet van vrijwilligers,
ook uw financiele steun nodig.

 

(zie'' Hoe bijdragen'')

   
     

Inkomsten van 1 januari t/m maart 2018

Collecten

      1.125,19

 

Giften/schenkingen

      1.510,00

 

Totaal

      2.635,19

 

(Inkomsten excl.rente en dividend)

 
     

Specificatie collecten

 

4 februari

         508,63

 

25 februari

         616,56

 

10 juni

   

22 juli

   

12 augustus

   

2 september

   

30 september

   

28 oktober

   

24 december

   

25 december

   
 

      1.125,19

 
     

Wij bedanken U allen voor uw bijdragen.

     

Totaal

aanvragen

1.

Ondersteuning

Begeleiding

2.

Financiële

ondersteuning

3.

Administratief/

Noodpakket

Combinatie

van

1 en 2 of 3

Doorverwezen

In behandeling

Niet

gehonoreerd

34

0

23

5

4

1

1

 

 

Totaal

aanvragen

1.

Ondersteuning

Begeleiding

2.

Financiële

ondersteuning

3.

Administratief/

Noodpakket

Combinatie

van

1 en 2 of 3

Doorverwezen

In behandeling

Niet

gehonoreerd

25

0

17

5

3

0

0

 

 

Totaal

aanvragen

1.

Ondersteuning

Begeleiding

2.

Financiële

ondersteuning

3.

Administratief/

Noodpakket

Combinatie

van

1 en 2 of 3

Doorverwezen

In behandeling

Niet

gehonoreerd

12

0

7

3

2

0

0

 

 

Leden voor de werkgroep

De werkgroepleden zijn het directe contact met de hulpvragers en daarmede

het gezicht van de PCI..

De hulpvragen komen via verschillende kanalen binnen bij de coördinator.

Na beoordeling en soms voorzien van nadere informatie wordt de hulpvraag

behandeld door twee werkgroepleden.

Deze hebben, binnen vastgestelde regels, het mandaat de hulpvraag te behandelen.

Het werk is gedeeltelijk planbaar, de ongeveer vijf vergaderingen, en gedeeltelijk niet planbaar.

Dit is de behandeling van de hulpvraag, die uiteraard niet planbaar is.

Door de coördinator wordt rekening gehouden met ieders beschikbaarheid en kennis.

Meer informatie;

Jan van Rekum (coördinator) pci-werkgroep@eusebiusparochie.nl en 06-46274261

Of Johan Hermans (voorzitter) j.hermans01@chello.nl en 06-46222715

Schriftelijk is het ook mogelijk;

PCI St.Eusebius

p/a Eusebiusbinnensingel 9

6811 BW Arnhem

Fotokrant