Eusebiusparochie

Dringend gezocht: (uitvaart)koster voor Insula Dei

Op Insula Dei in Arnhem is een prachtige kapel aanwezig. Deze kapel is naast vieringen op
zondag ook beschikbaar voor uitvaarten van bewoners van Insula Dei en de aangrenzende
appartementen. Om de vieringen en uitvaarten mogelijk te houden, zijn wij op zoek naar een
tweede (uitvaart)koster. Op de 1e en 3e zondag van de maand is er een Rooms Katholieke
viering. Op de 5e zondag van de maand een protestantse viering.
Taken zijn gericht op het klaarzetten en ondersteunen van zaken die nodig zijn bij de
vieringen. Denk aan inrichten van de kapel, aansteken van kaarsen voor de viering, klok
luiden, geluidsinstallatie bedienen. Bij een uitvaart overleg over de wensen en
mogelijkheden in de kapel met de uitvaartondernemer / familie / voorganger, maar ook de
kapel klaarmaken voor de uitvaart.
Wij zijn op zoek naar:

  • iemand die door de week beschikbaar is voor uitvaarten en de zondagsvieringen;
  • enige kennis heeft van katholieke (uitvaart)vieringen of bereid is om dit te leren;
  • communicatief vaardig is
    Mocht je interesse hebben? Neem contact op met Liesbeth ter Elst (geestelijk verzorger) via
    de mail lterelst@insuladei.nl of via 026 369 7989 (receptie)

Dringend gezocht: (uitvaart)koster voor Insula Dei Meer lezen »

Uitnodiging diocesane Gezinsdag (28 september 2024)

Graag nodigen we alle gezinnen uit voor de diocesane Gezinsdag op zaterdag 28 september. Het thema van deze dag is ‘Symfonie van gebed’. Op deze dag nodigen we de gezinnen uit samen op weg te gaan en op een interactieve wijze verschillende vormen en manieren van gebed te ontdekken.  
We willen u vragen om deze uitnodiging door te sturen aan de gezinnen in uw parochie. Tevens vragen we u om er bekendheid aan te geven door de uitnodiging te publiceren op uw website, sociale media en in uw parochieblad of nieuwsbrief. U kunt hiervoor de bijgevoegde flyer gebruiken alsook het bericht op de website van het Aartsbisdom. Er zullen binnenkort ook nog papieren flyers naar de parochie worden gestuurd. We vragen of u deze een duidelijke plek wilt geven in de kerken van uw parochie.  

Hier vindt u de uitnodiging op de website van het Aartsbisdom.  

Aanmelden voor de diocesane Gezinsdag graag vóór 20 september via het aanmeldformulier op de website.  

Uitnodiging diocesane Gezinsdag (28 september 2024) Meer lezen »

Oriëntatie- en basiscursus Koordirectie

Dit najaar start de Kerkelijk instelling St. Caecilia aartsbisdom wederom met de oriëntatie- en basiscursus koordirectie (2024 -2025) op verschillende locaties binnen het bisdom. De cursus bestaat uit vijftien zaterdagen van 10.00 – 14.00 uur met een frequentie van ongeveer een keer per twee weken, te beginnen in oktober van dit jaar, docent is Ronald de Haan.

De start van de nieuwe cursus staat gepland op zaterdag 19 oktober 2024 en zal doorlopen t/m juni 2025. De cursus is bedoeld voor aankomende, alsmede huidige koordirigenten, die zich graag verder willen bekwamen in het leiden van liturgische koren. Het aanbod van de cursus is gericht op het ontwikkelen van basis slag technische vaardigheden alsmede het benoemen van aspecten waar een dirigent in de praktijk mee te maken krijgt: voorbereiding, muzikaal beleid en verantwoorde programmering binnen de liturgie. Verder wordt er ingegaan op verdieping en kennismaking van liturgisch repertoire en eenvoudige algemene muziekleer.

Cursusdagen vinden zo veel mogelijk plaats op de locaties waar de cursisten vandaan komen. Gedurende de cursus wordt ernaar gestreefd viermaal een koorpracticum te laten plaatsvinden, waarbij het niveau van elke cursist afzonderlijk leidend is. Aan cursisten die reeds een koor leiden worden hogere eisen gesteld dan aan cursisten die een rol als 2e dirigent vervullen of aankomend zijn. De cursus wordt afgesloten met een deelname certificaat en rapportage.

Ben je al de nodige tijd als dirigent actief voor een koor, maar heb je het idee dat je wel eens vastloopt op sommige onderdelen, dan is deze cursus zéker iets voor je. Vervul je een rol als 2e dirigent en zou je graag wat meer bagage willen hebben om het koor nóg beter te ondersteunen? Meld je eveneens aan. Of nieuwsgierig geworden? Meld je eveneens aan om te zien of dit iets voor je is. Je bent van harte welkom.

Voor aanmelding en verdere informatie kun je terecht bij cursuscoördinator Marcus de Haard, tel: 06-49957318. E-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl  

Oriëntatie- en basiscursus Koordirectie Meer lezen »

Alpha – Cursus van start in september 2024

Met ingang van dinsdag 3 september 2024 willen we weer graag een Alpha-cursus starten.
Heb je vragen over het leven, over de kerk, over geloven, dan is deze cursus precies wat je zoekt.
In zeven avonden en één zaterdag gaan we met elkaar in gesprek over een aantal boeiende onderwerpen, zoals “is er meer in het leven”, “wie is Jezus eigenlijk?”,
“Waarom bidden we eigenlijk en hoe kun je bidden?”, “Waarom en hoe kunnen we in de bijbel lezen?”, “en hoe zit het eigenlijk met de kerk en waarom zijn er zoveel
verschillende kerken?”
De avonden beginnen met een gezamenlijke maaltijd, om zo op een gezellige wijze de bijeenkomsten te starten daarna wordt een onderwerp ingeleid om vervolgens in
kleine groepjes daarover door te praten.
De cursus is helemaal gratis, het enige wat we vragen is openheid, betrokkenheid en inzet.
De cursus wordt begeleid door Thea Beekman van de Velden en Anita Coenraads Zernitz (pastoraal werker)
Heb je vragen of belangstelling, of wil je jezelf aanmelden voor deze cursus?
Graag een mailtje naar a.coenraads@eusebiusparochie.nl

Alpha – Cursus van start in september 2024 Meer lezen »

Zang- en ontmoetingsdag Aartsbisdom (5 oktober 2024)

Op zaterdag 5 oktober a.s. organiseert de kerkelijke instelling Sint Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht de jaarlijkse zang- en ontmoetingsdag. Dit jaar staat daarbij het werkveld van de verschillende koren die binnen ons bisdom actief zijn centraal. Er bestaat een scala aan verschillende typen koren binnen onze kerk (Gregoriaanse koren, gemengde koren, middenkoren, kinder- jeugd- jongerenkoren), en deze mogen allen vertegenwoordigd zijn op deze dag. Naast de repertoire inbreng van elk koor, zal ook aandacht worden besteed aan de Hymne van het Jubeljaar 2025 en muziek van Marco Frisina.

De dag wordt geleid door de musici Marcus de Haard en Ronald de Haan, en rector Kuipers.

De zang- en ontmoetingsdag wordt gehouden in de Onze Lieve Vrouwekerk in Apeldoorn (Stationsstraat) en begint om 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur). Naar schatting zal deze dag duren tot 15.00 uur. De kosten bedragen € 25,- per deelnemend koor tot 20 personen, € 40,- per deelnemend koor tot 40 personen en € 50,- per deelnemend koor tot 60 personen. De onkosten zijn inclusief materialen.

Voor aanmelding en nadere informatie kunt u terecht bij bureausecretaris Marcus de Haard, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht. Tel: 06-49957318. E-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl 

Zang- en ontmoetingsdag Aartsbisdom (5 oktober 2024) Meer lezen »

Vacature bestuurslid gebouwenbeheer

In het parochiebestuur zoeken wij een lid met het aandachtsgebied gebouwenbeheer.
Onze vastgoed-man wil in de loop van dit jaar zijn werk afbouwen en daarna afscheid nemen van het bestuur. Ben je bekend met bouw, architectuur, erfgoed en financiering van bouwprojecten? Ben je benieuwd naar wat deze boeiende functie inhoudt? Dan nodigen we je van harte uit contact op te nemen met Bart Kamps voor meer informatie. Stuur graag je reactie naar secretariaat@eusebiusparochie.nl

Vacature bestuurslid gebouwenbeheer Meer lezen »