Naam auteur: Ben Rutjes

Voorbede van de gezamenlijke kerken van Arnhem voor  psychische nood in gezinnen (23 juni 2024)

Kinderen die opgroeien en soms met ingrijpende gevolgen hiervan.
Laten we bidden voor veiligheid in deze gezinnen, voor goede begeleiding of hulp, voor genezing en aanvaarding.
Laten we bidden voor de partners van de psychisch zieke medemens, die vaak te maken krijgen met overbelasting wat zorg betreft voor je dierbare partner en kinderen. Dus bidden we voor zelfzorg, toewijding met begrenzing, voor aandacht voor verborgen verdriet.

Voorbede van de gezamenlijke kerken van Arnhem voor  psychische nood in gezinnen (23 juni 2024) Meer lezen »

Rommelmarkt “Samen sterk voor de Emmaüskerk”

Op zaterdag 29 juni a.s. is het zover! Dan organiseren wij onze 2-jaarlijkse rommelmarkt “Samen sterk voor de Emmaüskerk!” De markt start om 9.30 uur. Er zijn heel veel leuke en bruikbare spullen ingeleverd. Deze zijn keurig gesorteerd voor U. Ook is er in de patio weer een ‘boekenbal’ met heel veel verschillende boeken.
Maar ook allerlei soorten kunst en hele interessante vinyl muziek LP’s. Het is veel te veel om hier allemaal te noemen, U moet echt zelf een kijkje komen nemen.
Dan kunt U ook nog meedoen met het Rad van Avontuur, daar zijn weer veel prijzen te winnen. Ondertussen kunt U even uitpuffen op het horecaplein, waar U vast nog een aantal bekenden tegen zult komen. En om 14.00 uur zal de trekking van de grote loterij plaatsvinden. Als U geluk heeft, zijn er nog enkele loten te koop voor slechts 2 Euro. En dit alles voor de Emmaüskerk!
Graag zien wij U zaterdag 29 juni a.s. op onze gezellige rommelmarkt!
De Emmaüskerk vind U op de Rode Kruislaan 2 te Dieren.

Rommelmarkt “Samen sterk voor de Emmaüskerk” Meer lezen »

Oriëntatie- en basiscursus Koordirectie

Dit najaar start de Kerkelijk instelling St. Caecilia aartsbisdom wederom met de oriëntatie- en basiscursus koordirectie (2024 -2025) op verschillende locaties binnen het bisdom. De cursus bestaat uit vijftien zaterdagen van 10.00 – 14.00 uur met een frequentie van ongeveer een keer per twee weken, te beginnen in oktober van dit jaar, docent is Ronald de Haan.

De start van de nieuwe cursus staat gepland op zaterdag 19 oktober 2024 en zal doorlopen t/m juni 2025. De cursus is bedoeld voor aankomende, alsmede huidige koordirigenten, die zich graag verder willen bekwamen in het leiden van liturgische koren. Het aanbod van de cursus is gericht op het ontwikkelen van basis slag technische vaardigheden alsmede het benoemen van aspecten waar een dirigent in de praktijk mee te maken krijgt: voorbereiding, muzikaal beleid en verantwoorde programmering binnen de liturgie. Verder wordt er ingegaan op verdieping en kennismaking van liturgisch repertoire en eenvoudige algemene muziekleer.

Cursusdagen vinden zo veel mogelijk plaats op de locaties waar de cursisten vandaan komen. Gedurende de cursus wordt ernaar gestreefd viermaal een koorpracticum te laten plaatsvinden, waarbij het niveau van elke cursist afzonderlijk leidend is. Aan cursisten die reeds een koor leiden worden hogere eisen gesteld dan aan cursisten die een rol als 2e dirigent vervullen of aankomend zijn. De cursus wordt afgesloten met een deelname certificaat en rapportage.

Ben je al de nodige tijd als dirigent actief voor een koor, maar heb je het idee dat je wel eens vastloopt op sommige onderdelen, dan is deze cursus zéker iets voor je. Vervul je een rol als 2e dirigent en zou je graag wat meer bagage willen hebben om het koor nóg beter te ondersteunen? Meld je eveneens aan. Of nieuwsgierig geworden? Meld je eveneens aan om te zien of dit iets voor je is. Je bent van harte welkom.

Voor aanmelding en verdere informatie kun je terecht bij cursuscoördinator Marcus de Haard, tel: 06-49957318. E-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl  

Oriëntatie- en basiscursus Koordirectie Meer lezen »

Alpha – Cursus van start in september 2024

Met ingang van dinsdag 3 september 2024 willen we weer graag een Alpha-cursus starten.
Heb je vragen over het leven, over de kerk, over geloven, dan is deze cursus precies wat je zoekt.
In zeven avonden en één zaterdag gaan we met elkaar in gesprek over een aantal boeiende onderwerpen, zoals “is er meer in het leven”, “wie is Jezus eigenlijk?”,
“Waarom bidden we eigenlijk en hoe kun je bidden?”, “Waarom en hoe kunnen we in de bijbel lezen?”, “en hoe zit het eigenlijk met de kerk en waarom zijn er zoveel
verschillende kerken?”
De avonden beginnen met een gezamenlijke maaltijd, om zo op een gezellige wijze de bijeenkomsten te starten daarna wordt een onderwerp ingeleid om vervolgens in
kleine groepjes daarover door te praten.
De cursus is helemaal gratis, het enige wat we vragen is openheid, betrokkenheid en inzet.
De cursus wordt begeleid door Thea Beekman van de Velden en Anita Coenraads Zernitz (pastoraal werker)
Heb je vragen of belangstelling, of wil je jezelf aanmelden voor deze cursus?
Graag een mailtje naar a.coenraads@eusebiusparochie.nl

Alpha – Cursus van start in september 2024 Meer lezen »

Olvékoor op zoek naar uitbreiding van haar combo

Iedere 2 e zondag van de maand om 10.00 uur verzorgt het Olvékoor op geheel eigen wijze een viering in de Waalse Kerk in Arnhem. Teksten en liederen van onder andere Huub Oosterhuis en Catharina Visser vormen de basis om een maatschappelijk thema te overdenken. Soms wordt daarbij een gastspreker uitgenodigd. Het koor (bestaande uit een kleine 30 zangers) wordt begeleid door een gitarist en een dwarsfluitiste. Het geheel staat onder leiding van Ruud Hermans.
Twee keer in maand is er op vrijdagavond een repetitie van 20.00 uur tot 21.00/21.15 uur.
Speel je fluit, gitaar, of een ander instrument waarmee je de koorzang zou kunnen ondersteunen en heb je affiniteit met de genoemde tekstschrijvers meld je dan aan bij Ruud
Hermans. Hij kan je verder informeren over de sfeer binnen het koor en alle andere vragen die je wellicht hebt. Zijn telefoonnummer: 06-31697673.

Olvékoor op zoek naar uitbreiding van haar combo Meer lezen »

Zang- en ontmoetingsdag Aartsbisdom (5 oktober 2024)

Op zaterdag 5 oktober a.s. organiseert de kerkelijke instelling Sint Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht de jaarlijkse zang- en ontmoetingsdag. Dit jaar staat daarbij het werkveld van de verschillende koren die binnen ons bisdom actief zijn centraal. Er bestaat een scala aan verschillende typen koren binnen onze kerk (Gregoriaanse koren, gemengde koren, middenkoren, kinder- jeugd- jongerenkoren), en deze mogen allen vertegenwoordigd zijn op deze dag. Naast de repertoire inbreng van elk koor, zal ook aandacht worden besteed aan de Hymne van het Jubeljaar 2025 en muziek van Marco Frisina.

De dag wordt geleid door de musici Marcus de Haard en Ronald de Haan, en rector Kuipers.

De zang- en ontmoetingsdag wordt gehouden in de Onze Lieve Vrouwekerk in Apeldoorn (Stationsstraat) en begint om 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur). Naar schatting zal deze dag duren tot 15.00 uur. De kosten bedragen € 25,- per deelnemend koor tot 20 personen, € 40,- per deelnemend koor tot 40 personen en € 50,- per deelnemend koor tot 60 personen. De onkosten zijn inclusief materialen.

Voor aanmelding en nadere informatie kunt u terecht bij bureausecretaris Marcus de Haard, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht. Tel: 06-49957318. E-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl 

Zang- en ontmoetingsdag Aartsbisdom (5 oktober 2024) Meer lezen »

Vacature bestuurslid gebouwenbeheer

In het parochiebestuur zoeken wij een lid met het aandachtsgebied gebouwenbeheer.
Onze vastgoed-man wil in de loop van dit jaar zijn werk afbouwen en daarna afscheid nemen van het bestuur. Ben je bekend met bouw, architectuur, erfgoed en financiering van bouwprojecten? Ben je benieuwd naar wat deze boeiende functie inhoudt? Dan nodigen we je van harte uit contact op te nemen met Bart Kamps voor meer informatie. Stuur graag je reactie naar secretariaat@eusebiusparochie.nl

Vacature bestuurslid gebouwenbeheer Meer lezen »