Uncategorized

Alpha – Cursus van start in september 2024

Met ingang van dinsdag 3 september 2024 willen we weer graag een Alpha-cursus starten.
Heb je vragen over het leven, over de kerk, over geloven, dan is deze cursus precies wat je zoekt.
In zeven avonden en één zaterdag gaan we met elkaar in gesprek over een aantal boeiende onderwerpen, zoals “is er meer in het leven”, “wie is Jezus eigenlijk?”,
“Waarom bidden we eigenlijk en hoe kun je bidden?”, “Waarom en hoe kunnen we in de bijbel lezen?”, “en hoe zit het eigenlijk met de kerk en waarom zijn er zoveel
verschillende kerken?”
De avonden beginnen met een gezamenlijke maaltijd, om zo op een gezellige wijze de bijeenkomsten te starten daarna wordt een onderwerp ingeleid om vervolgens in
kleine groepjes daarover door te praten.
De cursus is helemaal gratis, het enige wat we vragen is openheid, betrokkenheid en inzet.
De cursus wordt begeleid door Thea Beekman van de Velden en Anita Coenraads Zernitz (pastoraal werker)
Heb je vragen of belangstelling, of wil je jezelf aanmelden voor deze cursus?
Graag een mailtje naar a.coenraads@eusebiusparochie.nl

Alpha – Cursus van start in september 2024 Meer lezen »

Uitnodiging diakenwijding James Keuben (1 juni 2024)

Dankbaar jegens God, deel ik u met vreugde mede dat ik door handoplegging en gebed tot diaken zal wijden: James Amar Keuben
Van harte nodig ik u uit bij de wijdingsplechtigheid aanwezig te zijn.
Deze vindt plaats op zaterdag 1 juni 2024 om 10.30 uur in de Kathedrale Kerk van Sint Catharina, Lange Nieuwstraat 36 te Utrecht.
Na de wijdingsplechtigheid is er gelegenheid tot feliciteren in de Nicolaïkerk (Nicolaaskerkhof 8, op loopafstand van de kathedraal).
In deze tijd van voorbereiding vraag ik om uw gebed voor de wijdeling.

Willem Jacobus kardinaal Eijk
Aartsbisschop van Utrecht

  Uitnodiging diakenwijding James Keuben (1 juni 2024) Meer lezen »

  Zang- en ontmoetingsdag Aartsbisdom (5 oktober 2024)

  Op zaterdag 5 oktober a.s. organiseert de kerkelijke instelling Sint Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht de jaarlijkse zang- en ontmoetingsdag. Dit jaar staat daarbij het werkveld van de verschillende koren die binnen ons bisdom actief zijn centraal. Er bestaat een scala aan verschillende typen koren binnen onze kerk (Gregoriaanse koren, gemengde koren, middenkoren, kinder- jeugd- jongerenkoren), en deze mogen allen vertegenwoordigd zijn op deze dag. Naast de repertoire inbreng van elk koor, zal ook aandacht worden besteed aan de Hymne van het Jubeljaar 2025 en muziek van Marco Frisina.

  De dag wordt geleid door de musici Marcus de Haard en Ronald de Haan, en rector Kuipers.

  De zang- en ontmoetingsdag wordt gehouden in de Onze Lieve Vrouwekerk in Apeldoorn (Stationsstraat) en begint om 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur). Naar schatting zal deze dag duren tot 15.00 uur. De kosten bedragen € 25,- per deelnemend koor tot 20 personen, € 40,- per deelnemend koor tot 40 personen en € 50,- per deelnemend koor tot 60 personen. De onkosten zijn inclusief materialen.

  Voor aanmelding en nadere informatie kunt u terecht bij bureausecretaris Marcus de Haard, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht. Tel: 06-49957318. E-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl 

  Zang- en ontmoetingsdag Aartsbisdom (5 oktober 2024) Meer lezen »